2014/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

DONÁTH FERENC 100

 • Ignácz Károly: Hogyan vált kommunistává egy jómódú vidéki család sarja? Donáth Ferenc indulása Ismertető
 • Konok Péter: Donáth Ferenc, a népfront-kommunista Ismertető
 • Papp István: Donáth Ferenc és a közvetlen demokrácia Ismertető
 • Varga Zsuzsanna: Donáth Ferenc tudományos tevékenységének mérlege Ismertető
 • Csizmadia Ervin nyomtatásban már máshol megjelent írása Donáth Ferenc és a demokratikus ellenzék kapcsolatáról itt olvasható…

TANULMÁNYOK

 • Bartha Ákos: Tojástánc a populizmusok körül. A magyar népi mozgalom fogalmi keretei és regionális dimenziói Ismertető
 • Szeredi Pál: A Nemzeti Parasztpárt a háború idején Ismertető
 • Bödők Gergely: Kegyelmes urak a Gyűjtőfogházban – A vörösterror fővárosi túszai Ismertető
 • Paksy Zoltán: Mindszenty József nézete és politikai tevékenysége a két világháború között Ismertető

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ EMLÉKEZETE

 • Nagy Dániel Gergely: Élénk emlékezet. Gondolatok a Jean Jaurès-emlékév kapcsán Ismertető

SZEMLE

 • Kozári Monika: Értelmiségiek a dualizmus korában (Mazsu János: Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825–1914. Társadalom és Oktatás sorozat, 36. kötet. Gondolat Kiadó, Budapest, 2012. 229 p.)
 • Bezsenyi Tamás: Történelem és emlékezet: Magyarország a második világháborúban (Bartha Eszter–Krausz Tamás (szerk.): Háború és nemzeti önismeret – 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót. Magyar Ruszisztikai Egyesület – ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ, Budapest, 2011. 272. p.)
 • Turbucz Dávid: Egy Horthy-kori alternatív (nemzetiszocialista) elit (Paksa Rudolf: Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek új szélső jobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. Osiris Kiadó – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2013. 399 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bartha Ákos PhD, történész, Debrecen
 • Bezsenyi Tamás doktorandusz, történész, ELTE BTK, Atelier
 • Bödők Gergely doktorandusz, Esterházy Károly Főiskola, Eger
 • Ignácz Károly PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Konok Péter PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Kozári Monika PhD, történész, MTA Doktori Tanács Titkársága, szakreferens
 • Nagy Dániel Gergely doktorandusz, ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola
 • Paksy Zoltán PhD, történész, főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára
 • Papp István PhD, történész, az ÁBTL tudományos munkatársa
 • Szeredi Pál történész, kutatási területe a népi mozgalom
 • Turbucz Dávid PhD, történész, fiatal kutató, MTA BTK történettudományi Intézet
 • Varga Zsuzsanna habil. egyetemi docens, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék