2016/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2016/4. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

NYITOTTSÁG ÉS ZÁRTSÁG DILEMMÁI AZ 1970-ES ÉVEKBEN

 • Földes György: Már nem ’68, még nem ’89: ideológiák a hetvenes években Ismertető
 • Takács Róbert: A magyar kultúra nyitottsága az 1970-es években Ismertető
 • Erős Ferenc: Három pályakép a magyar szociálpszichológia történetéből Ismertető
 • Frank Tibor: A magyar történettudomány és nyugati kapcsolatai az 1970-es években Ismertető
 • Slachta Krisztina: Két világ határán: a magyar idegenforgalom az 1970-es években Ismertető
 • Harlov Melinda: Műemlékvédelem, kapocs a világgal Ismertető

POLITIKA ÉS TÖRTÉNELEM

 • Bevezető (A szerk.)
 • Cieger András: Országgyűlési viták a képviselői illetményekről és hiányzásokról a dualizmus korában Ismertető
 • Misetics Bálint: Thoreau és Gandhi az engedetlenségről és az ellenállásról Ismertető
 • Csizmadia Ervin: Politikatudomány és történettudomány. Kutathatjuk-e együtt a magyar politikai fejlődést? Ismertető
 • Böcskei Balázs: Szabó Márton diskurzusai
  (KISS Lajos András: Politika és diskurzus. Szabó Márton politikafilozófiai invenciója. Budapest, L’Harmattan, 2016. 198 p.)

TANULMÁNYOK

 • Tabajdi Gábor: Magyar kereszténydemokraták dialógusa 1956 után Ismertető

SZEMLE

 • Zahorán Csaba–Patakfalvi-Czirják Ágnes: Identitáspolitikák és hétköznapok Nagy-Romániában és Csehszlovákiában
  (EGRY Gábor: Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918–1944 között. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015. 556 p.)
 • Harsányi Iván: Mi is történt a 20. században?
  (SZÉKELY Gábor: Háborúk, forradalmak és a fasizmus kora. Volos Kiadó, Budapest, 2014. 515 p.)

FÓRUM (internetes melléklet)

 • Bolgár Dániel: Viszonválasz Ungváry Krisztiánnak
   

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bolgár Dániel történész, PhD, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
 • Böcskei Balázs politológus, tudományos segédmunkatárs, MTA TK Politikatudomány Intézet; oktató, ELTE TÁTK
 • Cieger András történész, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
 • Csizmadia Ervin politológus, az MTA TK Politikatudományi Intézetének főmunkatársa, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
 • Erős Ferenc pszichológus, DSc, professor emeritus, PTE BTK Pszichológiai Intézet
 • Földes György történész, DSc, címzetes egyetemi tanár, Politikatörténeti Intézet
 • Frank Tibor történész, DSc, az ELTE BTK Amerikanisztika Tanszékének egyetemi tanára, az MTA levelező tagja
 • Harlov Melinda kulturális örökségvédelem kutató, PhD-hallgató, ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, Atelier Tanszék
 • Harsányi Iván történész, hispanista, CSc, professzor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, BTK Történeti Intézet
 • Misetics Bálint szociálpolitikus, PhD-hallgató, ELTE TáTK
 • Patakfalvi-Czirják Ágnes szociológus-antropológus, PhD-hallgató, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, tudományos segédmunkatárs
 • Slachta Krisztina történész, PhD, tudományos munkatárs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Tabajdi Gábor történész, PhD, az OSZK-1956-os Intézet munkatársa
 • Takács Róbert történész, PhD, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Zahorán Csaba történész, PhD, MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs