2017/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

 
A 2017/2. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

MUNKÁSTÖRTÉNET-ÍRÁS

 • Valuch Tibor: A jelenkori munkástörténet Kelet-Közép-Európában – historiográfiai közelítések Ismertető
 • Acsády Judit: Ipari munkásnők Magyarországon. Közelítések és szempontok a téma társadalomtörténeti feldolgozásához Ismertető
 • Kiscsatári Marianna: Fénnyel írott munkásmúlt. A munkásság fényképes megörökítése a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében Ismertető
 • Várkonyi-Nickel Réka: Sportélet a salgótarjáni acélgyári kolónián a 20. század első felében Ismertető
 • Grexa Izabella: Marginalizált (munkás)nők reprezentációja 1956-tól 1970-ig Ismertető
 • Alabán Péter: Emberek a meddőhányón. Mélyszegénységi szintek és hatalmi szereplők Ózdon a rendszerváltás idején Ismertető
 • Majtényi György: Kik voltak, és mit akartak? Könyv a magyar munkásosztály születéséről
  (NAGY Péter: A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016. 384 p.)

TANULMÁNY

 • Kárbin Ákos: A Német Birodalom diplomatáinak jelentései az Osztrák–Magyar Monarchia valutareformjával kapcsolatban 1889–1893 Ismertető
 • Vastagh Pál: Alkotmányrevízió 1972: kitörési kísérlet vagy korrekciós próbálkozás Ismertető

FORRÁS

 • Hajnáczky Tamás: Az 1961-es párthatározat margójára III. Dokumentumok az MSZMP KB PB 1979. április 18-án kiadott határozatának Borsod-Abaúj-Zemplén megyei végrehajtásáról

SZEMLE

 • Hajdu Tibor: A Galilei Körről egy évszázad perspektívájából
  (CSUNDERLIK Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták. A Galilei Kör története (1908–1919). Napvilág Kiadó, Budapest, 2017. 400 p.)
 • Germuska Pál: Reform egy országban?
  (FEITL István: Talányos játszmák. Magyarország a KGST erőterében 1949–1974. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016. 392 p.)

FORRÁS (internetes melléklet)

 • Feitl István: A nagy fordulat Rákosi Mátyás „élménybeszámolójában” az MKP Központi Vezetőségének 1947. június 13-i ülésén

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Acsády Judit PhD, szociológus, tudományos főmunkatárs, MTA TK Szociológiai Intézet
 • Alabán Péter középiskolai tanár, PhD-hallgató, Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola; történész, kutató (REWORK OTKA Kutatócsoport)
 • Germuska Pál PhD, tudományos munkatárs, Department of History and Civilization, European University Institute (Firenze)
 • Grexa Izabella PhD-hallgató, osztálytitkár, Filozófiai és Történettudományok Osztálya, MTA Titkárság
 • Feitl István történész, főtanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Hajdu Tibor történész, az MTA doktora, nyugdíjas
 • Hajnáczky Tamás kisebbségpolitkai szakértő, Károli Gáspár Református Egyetem
 • Kárbin Ákos PhD, főlevéltáros, VERITAS Történetkutató Intézet
 • Kiscsatári Marianna fotótörténész, főmuzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár
 • Majtényi György PhD, társadalomtörténész, az Eszterházy Károly Egyetem tanára
 • Valuch Tibor DSc, történész, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, MTA TK PTI – Eszterházy Károly Egyetem
 • Várkonyi-Nickel Réka PhD, történész-etnográfus, ifjúsági ösztöndíjas tudományos segédmunkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet
 • Dr. Vastagh Pál egyetemi docens, az állam- és jogtudományok kandidátusa, rector emeritus, Általános Vállalkozási Főiskola