2017/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

 
A 2017/3. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

FORRADALOM – 1917 – SZOVJETUNIÓ

 • Eőry Áron: „Olyan Kolumbus vagyok, aki elérte végre Amerika partjait, de ellenszenvesnek találja Amerikát” – Makszim Gorkij az 1917–1918-as forradalmi változásokról Ismertető
 • Szergej Kretinyin: Rosa Luxemburg és Vlagyimir Lenin – megegyezések és eltérések demokráciaelképzelésükben Ismertető
 • Müller Miklós: A liszenkóizmus utolsó évei és feltámasztása napjainkban Ismertető
 • Lévai Csaba: Három „nagy” forradalom összehasonlító elemzése
  (Bailey STONE: The Anatomy of Revolution Revisited. A Comparative Analysis of England, France, and Russia. Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

SZEMÉLYISÉG ÉS ÁLLAMSZOCIALIZMUS

 • Horváth Bálint: Horváth Márton politikai pályája Ismertető
 • Soltész Márton: Az emlékezet ágboga. Heltai György 56-os anekdotái a szakirodalom tükrében Ismertető
 • Bencsik Péter: Hidegháborúk a kelet-közép-európai államszocialista államok között Ismertető
 • Huhák Heléna: Házi agitáció Angyalföldön Ismertető

SZEMLE

 • Feitl István: A szovjet tényező
  (BARÁTH Magdolna: A szovjet tényező. Szovjet tanácsadók Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 2017.)
 • Konok Péter: Séták a német múltfeldolgozás műhelyeiben
  (LACZÓ Ferenc: A német múltfeldolgozás. Beszélgetések történészekkel a huszadik század kulcskérdéseiről. Kijárat Kiadó, Budapest, 2016.)
 • Kiss András: Az első világháború traumái itthon és a fronton
  (VÖLGYESI Zoltán: Harctértől a hátországig. Az első világháború gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon a levéltári források tükrében. L’Harmattan Kiadó–Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2016.)
 • Marjanucz László: A fősodorral szemben
  (LENGYEL András: Ellenkultúra, peremhelyzetben – Marginalitástörténeti vázlatok. Tiszatáj, Szeged, 2016.)
 • Paár Ádám: A tudománytól a forradalomig
  (BÖCSKEI Balázs (szerk.): A forradalom végtelensége. Lukács György politika- és társadalomtörténete. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bencsik Péter PhD, történész, SZTE Jelenkortörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus
 • Eőry Áron politológus, politikatörténeti kutató
 • Feitl István történész, főtanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Horváth Bálint szabadfoglalkozású újságíró
 • Huhák Heléna PhD-hallgató, ELTE BTK, Modernkori Magyarország Doktori Program
 • Kiss András PhD, történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főlevéltárosa
 • Konok Péter PhD, történész
 • Kretinyin, Szergej a történelemtudományok doktora, a Voronyezsi Állami Egyetem történeti intézetének professzora
 • Lévai Csaba PhD, történész, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, habilitált egyetemi docens
 • Marjanucz László CSc, irodalomtörténész, SZTE-BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
 • Müller Miklós Dr., Dr.h.c., professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, The Rockefeller University, New York, NY, USA
 • Paár Ádám PhD, történész-politológus, Méltányosság Politikaelemző Központ, elemző
 • Soltész Márton PhD, irodalomtörténész, tudományos munkatárs, Kertész Imre Intézet