2018/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

 
A 2018/1. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

POLITIKA, TÁRSADALOM, KULTÚRA A HORTHY-KORBAN

 • Paksa Rudolf: Zsidókérdéskutató Magyar Intézet, avagy a „tudományos antiszemitizmus” Magyarországon Ismertető
 • Taschek Zoltán: Az 1922. évi nemzetgyűlési választások Sopronban Ismertető
 • Ignácz Károly: Választói magatartás 1926-ban. A kormánypárt választási gépezetének működése és egy statisztikai felmérés tanulságai nyílt szavazású választókerületekben Ismertető
 • Heltai Gyöngyi: Roboz Imre és a Vígszínház nemzetközi kapcsolatrendszere az 1930-as években. Budapest–New York–Párizs–Berlin Ismertető
 • Tomka Béla: A Horthy-rendszer mérlege vagy vádirata?
  (UNGVÁRY Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege. Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919–1944. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2016.)
 • Csunderlik Péter: Egy igazi hős?
  (TURBUCZ Dávid: A Horthy-kultusz, 1919–1944. MTA BTK TTI, Budapest, 2016.)
 • Murber Ibolya: A zátonyra futott Osztrák Köztársaság és a politikai kultúra a két világháború között
  (Anton PELINKA: Die gescheiterte Republik. Kultur und Politik in Österreich 1918–1938. Böhlau Verlag, Wien–Köln–Weimar, 2017.)

TANULMÁNYOK

 • Klenjánszky Sarolta: Városok, enyhülés és nemzetközi összefogás. A Testvérvárosok Világszövetsége Közép- és Délkelet-Európában (1962–1989) Ismertető
 • Szilágyi Ágnes Judit – Pál István: Amikor az argentin politikában már más irányú „törekvés” érvényesült. A Törekvés Sport és Társadalmi Egyesület felemelkedése és bukása (1932–1963) Ismertető

SZEMLE

 • Bottoni, Stefano: Külkereskedelem, gazdasági hírszerzés és korrupció a Kádár-rendszerben
  (BORVENDÉG Zsuzsanna: Az „impexek” kora. Külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzkivonás a „népgazdaságból” a Kádár-rendszer idején az állambiztonsági iratok tükrében. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2017.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bottoni, Stefano PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
 • Csunderlik Péter PhD, történész, az ELTE BTK oktatója, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa
 • Heltai Gyöngyi PhD, színháztörténész, vendégtanár, University of Alberta, Edmonton, Kanada
 • Ignácz Károly PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Klenjánszky Sarolta PhD, történész
 • Murber Ibolya PhD, történész, habilitált egyetemi docens, ELTE Történeti Intézet
 • Paksa Rudolf PhD, történész, MTA BTK Történettudományi Intézet, Horthy-korszak témacsoport
 • Pál István PhD, adjunktus, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
 • Szilágyi Ágnes Judit PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
 • Taschek Zoltán egyetemi hallgató, ELTE BTK, Történelem MA
 • Tomka Béla DSc, történész, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszék