2018/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

 
A 2018/2. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

I. VILÁGHÁBORÚ ÉS MEMOÁR

 • Molnár Eszter Edina: Testvér és háború. Balázs Béla és Bauer Ervin az első világháborúban Ismertető
 • Kaba Eszter: „Drága jó szüleim!” Kohányi Kálmán naplója az orosz hadifogságból (1914–1915) Ismertető
 • Kincses Katalin Mária: Frontvonalból a hátországba. Házi Jenő soproni levéltáros első világháborús katonai pályafutásának rendhagyó utolsó szakasza Ismertető
 • Somogyi László: „Te azt írod, a háború mártírjai közt vagyok én is!” Női visszaemlékezés az első világháború alatti francia internálásra Ismertető
 • Umbrai Laura: A szegényétkeztetéstől a népétkeztetésig: a budapesti népkonyhák története az első világháború éveiben Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Simándi Irén: A „prágai tavasz” a magyar éterben Ismertető
 • Zombory Máté: A nemzeti tragédia narratívái: Lévai Jenő, az írás és a történelem (1932–1948) Ismertető

SZEMLE

 • Feitl István: Vita a parlamentarizmusról 1944 és 1949 között
  (PALASIK Mária: Parlamentarizmustól a diktatúráig (1944–1949). Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2017.)
 • Csaplár-Degovics Krisztián: A műfaj, amelyben a magyar történetírás megkezdte a felzárkózást a nemzetközi elvárásokhoz
  (VONYÓ József (szerk.): Személyiség és történelem – A történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései. Kronosz Kiadó, Pécs, 2017.)
 • Gantner Eszter: Egy eszme alakváltásai
  (ABLONCZY Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Jaffa Kiadó, Budapest, 2016.)

EURÓPAI EGYSÉGFOLYAMAT – AZ 1948. ÉVI HÁGAI KONGRESSZUS (INTERNETES MELLÉKLET)

 • Bóka Éva: A hágai Európa-kongresszus, 1948. május 7–10. Ismertető
 • Európa egyesül. A hágai kongresszus és ami utána történt. Az európai egységért folytatott kampány története, benne az Európa-kongresszus teljes beszámolójával (Hága, 1948. május)
 • Denis de Rougemont: A hágai kongresszus, avagy Európa hangja

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bottoni, Stefano PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
 • Bóka Éva PhD, habilitált történész kutató, tanár, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, meghívott előadó
 • Csaplár-Degovics Krisztián PhD, tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Délkelet-Európa Története Témacsoport
 • Feitl István történész, főtanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Gantner Eszter PhD, tudományos munkatárs, Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropa forschung (Németország),
 • Kaba Eszter PhD-hallgató, főlevéltáros-könyvtáros, Politikatörténeti Intézet
 • Kincses Katalin Mária CSc, főszerkesztő, Hadtörténelmi Közlemények, Hadtörténeti Intézet; mb. előadó, Károli Gáspár Református Egyetem
 • Molnár Eszter Edina PhD-hallgató, ELTE BTK Társadalom- és gazdaságtörténeti Doktori Program; fiatal kutató, OTKA-projekt, SZTE BTK
 • Simándi Irén történész, PhD, habilitált c. egyetemi tanár, ELTE BTK
 • Somogyi László PhD-hallgató, ELTE BTK; levéltáros, Budapest Főváros Levéltára
 • Umbrai Laura PhD, tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
 • Zombory Máté PhD, tudományos munkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai intézet