2019/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

 
A 2019/2. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

A TÖRTÉNELEM TERHE AZ 1960-AS ÉVEKBEN

 • Scheibner Tamás–Zombory Máté: Holokauszt és államszocializmus. A történelem terhe a hatvanas években
 • Zombory Máté: Hidegháborús státuszversengés. A Magyar Népköztársaság és a háborús bűnperek második hulláma Ismertető
 • Richard S. Esbenshade: Holokausztemlékezet másképpen. A magyar antifasiszta irodalom Ismertető
 • Jablonczay Tímea: Hivatalos amnézia és az emlékezés kényszere. A holokauszt női elbeszélései az 1960-as években Ismertető
 • Varga Balázs: Vissza a múltból. Cselekvés/képtelenség és emlékezés Fábri Zoltán Nappali sötétség című filmjében Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Bartha Ákos–Pócs Nándor–Szécsényi András: Egy hosszan „ébredő” túlélőművész. Zsabka Kálmán pályarajza (1897–1971) I. rész Ismertető
 • Murber Ibolya: A burgenlandi impériumváltás 1918–1924: kikényszerített identitásképzés és politikai erőszak Ismertető
 • Baráth Magdolna: „Manuilszkij hívat”. Gerő Ernő a Komintern központi apparátusában (1938–1941) Ismertető

SZEMLE

 • Filippov Gábor: Egy vázlat vázlata
  (PAKSY Zoltán: Istóczy Győző és a magyar antiszemita mozgalom (1875–
  1892). L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2018. 282 p.)
 • Lajkó Ádám: A lengyel Piemontból a legukránabb város
  (Tarik Cyril AMAR: Paradox of Ukrainian Lviv. A Borderland City between
  Stalinists, Nazis, and Nationalists. Cornell University Press, Ithaca, NY, 2015. 356 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Baráth Magdolna PhD, történész, nemzetközi szakmai tanácsadó, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Bartha Ákos PhD, posztdoktor kutató, MTA BTK Történettudományi Intézet
 • Richard S. Esbenshade PhD, történész, tudományos munkatárs, Russian, East European and Eurasian Center, University of Illinois, Urbana-Champaign
 • Filippov Gábor PhD-hallgató, történész-politológus, CEU Politikatudományi Tanszék
 • Jablonczay Tímea PhD, irodalomtörténész, kultúrakutató, főiskolai docens, Milton Friedman Egyetem, Kommunikáció és Média Tanszék
 • Lajkó Ádám PhD-hallgató, ELTE-BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
 • Murber Ibolya PhD, történész, habil. egyetemi docens, ELTE BTK Történeti Intézet, SEK-Szombathely
 • Pócs Nándor tudományos kutató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Scheibner Tamás PhD, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
 • Szécsényi András PhD, levéltáros, tudományos munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem; tudományos főmunkatárs, Milton Friedman Egyetem
 • Varga Balázs PhD, filmtörténész, ELTE BTK, Filmtudomány Tanszék
 • Zombory Máté PhD, tudományos munkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont