2020/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2020/1. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

HÁBORÚS PROPAGANDA

 • Fóris Ákos: Az 1941-es NKVD-tömeggyilkosságok magyarországi recepciója Ismertető
 • Pihurik Judit: „Agitgránátok” – antifasiszta propaganda a szovjet hadifogolytáborokban Ismertető
 • Fülöp Márton: Vicclapok és karikatúrák a második világháborús propaganda szolgálatában Németországban és Magyarországon (1939–1944) Ismertető
 • Joó András: Szervezetek, háborús célok, memorandumok: A brit politikai hadviselés Magyarország és Románia irányában 1942–1944 (online melléklet) Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Pritz Pál: Bajcsy-Zsilinszky Endre, Áchim András és Féja Géza Ismertető
 • Umbrai Laura: A budapesti közkonyhák története az 1920-as években, avagy hogyan lesz fogékonysága „az államnak bizonyos szociális közszükségletek ellátásra” Ismertető
 • Trádler Henrietta: Cseléd a családban. A cseléd-gazda kapcsolat értelmezése Csinszka és Vonyica történetén keresztül Ismertető
 • Marelyin Kiss József–Toldi Lóránt: Forgószínpad. I. Romhányi László és a nemzeti-keresztény radikális jobboldal szerveződése (1987-1990) Ismertető

SZEMLE

 • Hajdu Tibor: A Tanácsköztársaság görbe tükre
  (CSUNDERLIK Péter: A „vörös farsangtól” a „vörös tatárjárásig”. A Tanácsköztársaság a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019. 365 p.)
 • Harlov-Csortán Melinda: Kutatott és tapasztalt: Magyarország 1945 után
  (Árpád VON KLIMÓ: Hungary since 1945. Routledge, Abingdon & New York, 2018. 222 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Fóris Ákos PhD-hallgató, ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola; Clio Intézet, munkatárs; ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék, egyetemi tanársegéd
 • Fülöp Márton PhD-hallgató, ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkori Magyarország Doktori Program
 • Hajdu Tibor DSc., történész
 • Harlov-Csortán Melinda PhD-hallgató, ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola
 • Joó András PhD, főiskolai tanár, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, tudományos főmunkatárs
 • Marelyin Kiss József történész–szociológus, országgyűlési almanach-szerkesztő, a Jelenkutató Alapítvány Intézet vezetője
 • Pihurik Judit PhD, Dr. habil., történész, Szegedi Tudományegyetem, ny. egyetemi docens
 • Pritz Pál DSc., az ELTE BTK magántanára
 • Trádler Henrietta PhD-hallgató, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék; Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, kutató
 • Toldi Lóránt PhD-hallgató, ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program; levéltáros, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Umbrai Laura PhD, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs