2020/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2020/2. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

IMPÉRIUMVÁLTÁS

 • Bajcsi Ildikó: A trianoni békeszerződéstől a bécsi döntésig. Kisebbségi helyzet és reintegráció hatása a sarlós nemzedék életében Ismertető
 • Főcze János: Szocialisták Erdélyben impériumváltás alatt és után (1918–1927) Ismertető
 • Kovács Szabolcs: Bányai László és az impériumváltás értelmezése Ismertető
 • Tömösközi Ferenc: A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918–1923 között Ismertető
 • Bencze Dávid: A csehszlovák állam gondolatától a felvidéki államfordulatig, különös tekintettel Érsekújvárra Ismertető

TANULMÁNY

 • Marelyin Kiss József–Toldi Lóránt: Forgószínpad. II. A Népligetből a rakpartra (1991–1994) Ismertető

SZEMLE

 • Hajdu Tibor: Új megközelítés az 1918–1919-es forradalmak hadseregszervezésének vizsgálatához
  (RÉVÉSZ Tamás: Nem akartak katonát látni? A magyar állam és hadserege 1918–1919-ben. BTK TTI, Budapest, 2019. 289 p.)
 • Bodó Béla: Menteni a menthetőt – vagy a menthetetlent?
  (RÉVÉSZ Tamás: Nem akartak katonát látni? A magyar állam és hadserege 1918–1919-ben. BTK TTI, Budapest, 2019. 289 p.)
 • Fazekas Csaba: Fentről minden ugyanolyan
  (Proletárdiktatúra alulnézetben. Válogatott levéltári dokumentumok a Magyarországi Tanácsköztársaság időszakából. „És rendszeresíttetnek az összes ballépések”. Válogatta, jegyzetekkel ellátta és a bevezetőt írta CSONKA Laura–FIZIKER Róbert. L’Harmattan Kiadó–Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2019. 371 p.)
 • Peter Pastor: A fehérterrorról – nyugati olvasóknak
  (Béla BODÓ: The White Terror. Antisemitic and Political Violence in Hungary, 1919–1921. London, Routledge, 2019. 333 p.)

FORRÁS (online melléklet)

 • Feitl István: A Szovjetunió szövetségesei ellen. A világgazdasági korszakváltás felismerése a hazai gazdaságpolitikában

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bajcsi Ildikó PhD, történész, Clio Intézet, tudományos munkatárs
 • Bencze Dávid PhD-hallgató, Eszterházy Károly Egyetem – Eger, Történelemtudományi Doktori Iskola
 • Béla Bodó PhD, Bonni Egyetem, Történettudományi Intézet, Kelet-Európa Tanszék
 • Fazekas Csaba PhD, Miskolci Egyetem BTK, Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, egyetemi docens
 • Feitl István történész, főtanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Főcze János PhD, történész, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, levéltáros
 • Hajdu Tibor DSc, nyugdíjas történész
 • Kovács Szabolcs PhD-hallgató, Eszterházy Károly Egyetem
 • Marelyin Kiss József történész–szociológus, országgyűlési almanach-szerkesztő, a Jelenkutató Alapítvány Intézet vezetője
 • Pastor, Peter PhD, Professor Emeritus, History Department, Montclair State University, New Jersey, USA
 • Toldi Lóránt PhD-hallgató, ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program; levéltáros, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Tömösközi Ferenc PhD, kutató, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar, Történeti Tudományok Tanszéke