2020/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2020/3. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

NEMZET, NEMZETISÉG, KONFLIKTUSOK

 • Földes György: Nemzet és hegemónia – 1920–1990 Ismertető
 • Kollai István: Értelmetlen viták. Miben különböznek a premodern népnyelvi konfliktusok a nacionalizmusoktól? Ismertető
 • Berecz Ágoston: Nyelvi jogok a dualista Magyarország igazságszolgáltatásában Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Kund Attila: „Ha olyan férjet választana, akinek a vére zsidó vérrel keveredett…” Faji antiszemitizmus és családi botrány dr. Bársony János végrendelete körül Ismertető
 • Takács Róbert: Nyugati tartalmak, fővárosi mozik és színházak. A műsorpolitika nagyvárosi torzításai a késő Kádár-korszakban, 1975–1989 Ismertető

SZEMLE

 • Turbucz Dávid: Horthy Miklós felelőssége
  (UNGVÁRY Krisztián: Horthy Miklós. A kormányzó és felelőssége 1920–1944. Jaffa Kiadó, Budapest, 2020. 224 p.)
 • Laczó Ferenc: Deskriptív hiánypótlás
  (HARSÁNYI László: A fényből a sötétbe. Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület évtizedei 1909–1950. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019. 408 p.)
 • Joó Adrienn: Tanítók és a tanítóképzés a forradalmak korában
  (DONÁTH Péter: Pedagógusok az 1918–1919. évi politikai forgószélben. Tanítóképzők a forradalmak, az idegen megszállás és az ellenforradalmi számonkérés idején. Trezor Kiadó, Budapest, 2020. 562 p.)
 • A. Gergely András: Láthatatlan nők, angyalarcú férfiak
  (PETŐ Andrea: Elmondani az elmondhatatlant. A nemi erőszak története a Magyarországon a második világháború alatt. Jaffa Kiadó, Budapest, 2018. 260 p.;
  KUNT GERGELY: Kipontozva… Nemi erőszak második világháborús naplókban. Osiris Kiadó, Budapest, 2019. 240 p.)

Online melléklet

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • A. Gergely András CSC/PhD, politológus, kulturális antropológus, ELTE TÁTK, címzetes egyegyetemi tanár
 • Benkes Mihály történész, habil. ny. egyetemi docens, ELTE-TÁTK
 • Berecz Ágoston PhD, Budapest–Bécs, Pasts, Inc és Szófia, Center for Advanced Study, tudományos munkatárs
 • Feitl István történész, főtanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Földes György DSc, címzetes egyetemi tanár (ELTE), Politikatörténeti Intézet
 • Joó Adrienn művelődésszervező, kutatási területe: magyar oktatás- és művelődéstörténet
 • Kollai István PhD, történész-közgazdász, a nemzetközi kapcsolatok doktora, adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
 • Kund Attila PhD-hallgató, szociológus, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Európa és a magyarság a 19–20. században Doktori Program
 • Laczó Ferenc PhD, docens (universitair docent 1), Történelem Tanszék, Maastrichti Egyetem
 • Takács Róbert PhD, történész, Politikatörténeti Intézet, tudományos munkatárs
 • Turbucz Dávid PhD, történész, ELKH BTK Történettudományi Intézet