2021/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2021/4. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

 • Romsics Ignác: Sipos József (1948–2021)

A KÖZTÁRSASÁGI PILLANAT AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

 • Fiziker Róbert: Hoch die Republik! Az osztrák forradalom „udvari tanácsosai” Ismertető
 • Halász Iván: A republikánus eszmék és az önálló Csehszlovákia első évei Ismertető
 • Cody J. Inglis: Egy „jugoszláv köztársaságért”. A posztimperiális „köztársasági pillanat” és a délszlávok, 1917–1921 Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Umbrai Laura: Zsírjegyek a bödönben. Élelmezési nehézségek az első világháború Budapestjén Ismertető
 • Varga Lajos: 1919 októbere: pártok vergődése a koalíciós tárgyalások hálójában Ismertető
 • Karsai László: A holokauszt és a történészek az 1980-as évektől napjainkig Ismertető

SZEMLE

 • Gellért Ádám: A „Horthy-rendszer” megszilárdulása új megvilágításban?
  (VESZPRÉMY László Bernát: 1921. A Horthy-rendszer megszilárdulásának története. Jaffa Kiadó, 2021. 278 p.)
 • Kaba Eszter: „Megy a gőzös…” Gyermekvonatok az első világháború után
  (Maarten J. AALDERS–PUSZTAI Gábor–RÉTHELYI Orsolya (szerk.): A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után. L’Harmattan Kiadó, Budapest 2020. 208 p.; PETNEKI Katalin (szerk.): Gyermekvonat Angliába. Egy budai kislány levelei, 1920–1921. Európa Könyvkiadó, Budapest 2019. 282 p.)
 • Polyák Petra: A párt alulnézetből
  (KOLTAI Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1948–1956. Korall, Budapest, 2018. 295 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Fiziker Róbert PhD, történész, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 1945 előtti Kormányszervek Osztálya (1526–1944), főlevéltáros
 • Gellért Ádám, LL.M., Clio Intézet, társ-ügyvezető
 • Halász Iván PhD, alkotmányjogász, történész, NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara–Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Inglis, Cody J. PhD-hallgató, történész, Central European University, Bécs; Politikatörténeti Intézet, tudományos segédmunkatárs
 • Kaba Eszter PhD-jelölt, főlevéltáros-könyvtáros, Politikatörténeti Intézet
 • Karsai László DSc, történész, professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Polyák Petra PhD, történész, MNL Baranya Megyei Levéltára, főlevéltáros
 • Romsics Ignác DSc, Széchenyi-díjas történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusa, az MTA rendes tagja, a BBC History főszerkesztője
 • Umbrai Laura PhD, történész, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs
 • Varga Lajos DSc, történész