2022/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2022/1. szám tartalomjegyzéke
(rövid ismertetőkkel):

AZ EICHMANN-PER ÉS A HOLOKAUSZT EMLÉKEZETE

 • Scheibner Tamás–Zombory Máté: Az Eichmann-per hatvan év távlatából: értelmezések és közvetítések. Bevezető
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.1.1
 • Zombory Máté: Antifasiszta olvasatok. Magyar történeti dokumentáció az Eichmann-ügyben
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.1.2
  Ismertető
 • Jablonczay Tímea: „Egyébként én is tanúvallomást tettem az Eichmann-perben”. Szenes Erzsi tanúságtétele Izraelben és Magyarországon az 1960-as években
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.1.3
  Ismertető
 • Takács Róbert: Az Eichmann-per mint „szocialista” médiaesemény?
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.1.4
  Ismertető
 • Kisantal Tamás: A „gonosz banalitása” és a „tekintélynek való engedelmesség”. A nácizmus és az Eichmann-per hatástörténete az 1960-as évek Amerikájában
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.1.5
  Ismertető

TANULMÁNY

 • Nagy Ágnes: A hétköznapi építészeti ismeretek formálódása: a lakáspropaganda műfajai és intézményes csatornái a két világháború közötti Budapesten
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.1.6
  Ismertető

SZEMLE

 • Feitl István: Képes szintézis a rövid 20. századról
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.1.7
  (PRITZ Pál: 100 év. A trianoni Magyarország képes története. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 2020. 301 p.)
 • Antal Róbert István: Fajvédelem a vidéki Magyarországon
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.1.8
  (FÁBIÁN Máté: Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban. Borbély-Maczky Emil (1887‒1945). MTT–Kronosz Kiadó, Budapest–Pécs, 2020. 323 p.)
 • Harlov-Csortán Melinda: „a tanú elhallgattatása az ára, hogy megszólaljon a történelem”
  https://doi.org/10.56944/multunk.2022.1.9
  (ZOMBORY Máté: Traumatársadalom. Az emlékezetpolitika történeti-szociológiai kritikája. Kijárat Kiadó, Budapest, 2019. 248 p.)

FORRÁS

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Antal Róbert István PhD-hallgató, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, történész-levéltáros
 • Csunderlik Péter PhD, történész, egyetemi adjunktus, ELTE BTK, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Feitl István történész, főtanácsadó, Politikatörténeti Intézetű
 • Harlov-Csortán Melinda PhD, történész, kulturális örökség kutató, főiskolai docens, Apor Vilmos Katolikus Főiskola
 • Jablonczay Tímea PhD, irodalmár, kultúrakutató; egyetemi docens, Milton Friedman Egyetem Kommunikáció és Művelődéstudományi Tanszék, ösztöndíjas kutató, iASK-Kőszeg
 • Kisantal Tamás PhD, egyetemi docens, PTE BTK Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
 • Nagy Ágnes PhD, történész, főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára
 • Scheibner Tamás PhD, egyetemi docens, ELTE BTK, tudományos főmunkatárs, BTK Történettudományi Intézet
 • Takács Róbert PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Zombory Máté PhD, szociológus, habil. egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar, tudományos főmunkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont