2024/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2024/1. szám tartalomjegyzéke
(DOI-azonosítókkal és rövid ismertetőkkel):

1945 A MUNKAHELYEKEN

 • Apor Péter: 1945 és a munka állama: populista kormányzás és alternatív demokrácia
  https://doi.org/10.56944/multunk.2024.1.2
  Ismertető
 • Nagy Péter: Merénylet a volt párttitkár ellen. A megzabolázhatatlan Antalköz József és a forrongó ózdi kommunista párt 1945–1946-ban
  https://doi.org/10.56944/multunk.2024.1.3
  Ismertető
 • Kovácsné Magyari Hajnalka: „Miután egyetlen szekrény sincs a lakásban, a krémeket egy kopott széken parádéztatom…” Budapesti kozmetikusiparosok helyzetének alakulása 1944–1947 között: zsidóüldözés, vagyonelkobzás és újrakezdés
  https://doi.org/10.56944/multunk.2024.1.4
  Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Csunderlik Péter: A Tanácsköztársaság ábrázolása a Horthy-kori középiskolai tankönyvekben
  https://doi.org/10.56944/multunk.2024.1.5
  Ismertető

FORRÁS

 • Herz-Topál Zsófia: Gömbös Gyula belpolitikája nemzetiszocialista tükörben. A Völkischer Beobachter Gömbösről és politikájáról (1932–1936)
  https://doi.org/10.56944/multunk.2024.1.6
  Ismertető

FÓRUM

SZEMLE

 • Tomka Béla: A történész mint saját életének kutatója
  https://doi.org/10.56944/multunk.2024.1.9
  (Romsics Ignác: Hetven év. Egotörténelem, 1951–2021. 1. kötet. 1951–1985. Helikon Kiadó, Budapest, 2022; Romsics Ignác: Hetven év. Egotörténelem, 1951–2021. 2. kötet. 1986–2021. Helikon Kiadó, Budapest. 2023.)
 • Pauló Edit: Látszik-e még a harmadik út?
  https://doi.org/10.56944/multunk.2024.1.10
  (Eszter Bartha–Tamás Krausz–Bálint Mezei (Eds.): State Socialism in Eastern Europe. History, Theory and Anti-capitalist Alternatives. Palgrave Macmillan, Cham, 2023. 356 pp.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Apor Péter PhD, tudományos főmunkatárs, HUN-REN BTK Történettudományi Intézet
 • ifj. Barta János az MTA doktora, történész, emeritus professzor, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Egyetemes Történeti Tanszék
 • Csunderlik Péter PhD, történész, egyetemi adjunktus, ELTE BTK, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet, Junior Joint Budapest Fellow, IAS CEU
 • Herz-Topál Zsófia PhD-jelölt, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 • Kovácsné Magyari Hajnalka PhD, nőtörténész, MTA VEAB Nőtörténeti Munkabizottság tag, MTA BTK Lendület Munkaformák Kutatócsoport tag
 • Nagy Péter PhD, tudományos munkatárs, HUN-REN BTK
 • Pauló Edit PhD-hallgató, ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola
 • Szabó Márta Mária tanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Szász Péter történelemtanár
 • Tomka Béla az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Jelenkortörténeti Tanszék