FELHÍVÁS

 

PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS (2024/4.)

A Múltunk felhívása történész és társadalomtudományos kutatók számára

A Múltunk, a 19. és 20. század történetével foglalkozó folyóirat történész és társadalomtudományos kutatók történeti vonatkozású, új kutatási eredményeket bemutató tanulmányait várja az alábbi témakörben:

  • Kisebbségben, periférián élők története a 20. században

 
Az alábbi témákban várjuk a közlésre szánt – már a kutatás fázisában járó – politika-, társadalom-, illetve gazdaságtörténeti vagy más társadalomtudományos tanulmányokat:
– kisebbségi és többségi társadalmak – helyi vagy országos szintű – együttélési sajátosságainak, jó példáinak, illetve konfliktusainak története;
– kisebbségi csoportok önszerveződési, politikai és egyéb érdekérvényesítési törekvései;
– jogfosztás, jogokért folyó küzdelem története;
– a társadalom perifériáján élő társadalmi csoportok története;
– kisebbségekkel, periférián élőkkel kapcsolatos diskurzusok története..

A jelentkezők először a tervezett írás kb. 2000 leütéses, a feldolgozandó forrásokat is megjelölő absztraktját küldjék el, a szerkesztőség ez alapján előzetesen dönt arról, hogy az írás illeszkedik-e a tervezett tematikus összeállításhoz. Előfordulhat, hogy a tematikus számba helyhiány miatt be nem kerülő, de ígéretes absztraktokat önálló tanulmányként választjuk ki közlésre. A jelentkezőktől kérjük, hogy az absztrakttal együtt küldjék el az MTMT-oldaluk linkjét is, annak hiányában pedig a publikációs listájukat. Az absztraktok beküldésének határideje: 2024. május 15.

Az absztraktok elbírálásáról minden jelentkező e-mailes visszajelzést kap. Az absztrakt elfogadása után a tanulmány leadási határideje: 2024. augusztus 20.

Az absztrakt elfogadása nem jelent kötelezettségvállalást a tanulmány közlésére, annak megjelentetéséről a szokásos anonim lektorálás segítségével dönt a szerkesztőség.

A lektorált és elfogadott tanulmányokat a Múltunk 2024/4. számában közöljük.

A tanulmányok ideális terjedelme 40–60 ezer karakter. A formai követelmények megtalálhatók a Múltunk honlapján: http://www.multunk.hu/szerzoinknek

A Múltunk lektorált folyóirat, az MTA Történettudományi Bizottságának folyóiratlistáján tudományos folyóiratként szerepel, a Politikatudományi Bizottság listáján B kategóriás besorolású. Az EBSCO Historical Abstracts with full texts adatbázisban is elérhető.

2022-től a Múltunk open access, DOI-linkes folyóirat, a print kötet megjelenésével egyidőben az adott szám összes írása ingyenesen elérhetővé válik az interneten.

 
A Múltunk szerkesztősége

2024. április 22.