FELHÍVÁS

 
A Múltunk publikációs felhívása történész és társadalomtudományos kutatók számára

A Múltunk, a 19. és 20. század történetével foglalkozó folyóirat történész és társadalomtudományos kutatók történeti vonatkozású, új kutatási eredményeket bemutató tanulmányait várja az alábbi témakörben:

Budapest és a metropoliszok története 1945 után

A jelentkezők először a tervezett írás max. 2000 leütéses absztraktját küldjék el, a szerkesztőség ez alapján előzetesen dönt arról, hogy az írás illeszkedik-e a tervezett tematikus összeállításhoz.
Az absztraktok beküldésének határideje: 2020. június 15.

Az absztraktok elbírálásáról minden jelentkező emailes visszajelzést kap. Az absztrakt elfogadása után a tanulmány leadási határideje: 2020. augusztus 31.

Az absztrakt elfogadása nem jelent kötelezettségvállalást a tanulmány közlésére, annak megjelentetéséről a szokásos anonim lektorálás segítségével dönt a szerkesztőség.

A lektorált és elfogadott tanulmányokat a Múltunk 2020/4. számában közöljük. A lapszám tervezett megjelenése 2020. december.

Olyan tanulmányokat várunk, amelyek a fenti téma eddig nem vagy kevéssé vizsgált vonatkozásait dolgozzák fel. A várostörténetet szélesen értelmezve a Múltunk szívesen fogadja az olyan, elsősorban Budapestre és agglomerációjára koncentráló politikatörténeti, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti, kultúrtörténeti, közlekedéstörténeti megközelítésű írásokat, amelyek illeszkednek a lap profiljába, a téma szempontjából releváns kérdésfelvetésekre keresik a választ, és új kutatási eredményeket tartalmaznak. Szintén örömmel látjuk az olyan összehasonlító tanulmányokat, amelyeknek Budapest és/vagy más nagyvárosok kutatása szempontjából van relevanciája.

A tanulmányok ideális terjedelme 40–60 ezer karakter. A formai követelmények megtalálhatók a Múltunk honlapján ITT.

A Múltunk lektorált folyóirat, az MTA Történettudományi Bizottságának folyóiratlistáján tudományos folyóiratként szerepel, a Politikatudományi Bizottság listáján B kategóriás besorolású. Az EBSCO Historical Abstracts with full texts adatbázisban is elérhető.

A Múltunk szerkesztősége

2020. május 11.