FELHÍVÁS

 
A Múltunk publikációs felhívása történész és társadalomtudományos kutatók számára

A Múltunk, a 19. és 20. század történetével foglalkozó folyóirat történész és társadalomtudományos kutatók történeti vonatkozású, új kutatási eredményeket bemutató tanulmányait várja az alábbi témakörökben:

  • 1989/1990 – a rendszerváltás története Magyarországon és a szovjet blokkban
  • A társadalmi ellenállás története a 20. században

 
A kiválasztott tanulmányokat a Múltunk 2019/3-as, illetve 2019/4-es számában közöljük, így a tanulmányok beérkezésének határideje:
– a rendszerváltás története témában: 2019. május 31.
– a társadalmi ellenállás témakörében: 2019. július 31.

A jelentkezők először a tervezett írás max. 2000 leütéses absztraktját küldjék el, a szerkesztőség ez alapján előzetesen dönt arról, hogy az írás illeszkedik-e a tervezett tematikus összeállításhoz.
Az absztraktok beküldésének határideje 2019. március 5-e.

Mivel a Közép-és Kelet-Európában 1989-90-ben lezajlott rendszerváltások kérdésének irodalma gazdag és több releváns monográfia is elérhető, olyan tanulmányokat várunk, amelyek a rendszerváltás és átmenet kérdéskörének eddig nem vagy kevéssé vizsgált vonatkozásait dolgozzák fel, vagy egyes kérdések új aspektusaira világítanak rá.

A társadalmi ellenállás témakörében hatalom és egyes társadalmi csoportok, mozgalmak viszonyát a század különböző korszakaiban bemutató, elemző tanulmányokra számítunk.

Mindkét esetben örömmel látjuk a nemzetközi horizonttal rendelkező, illetve összehasonlító szemléletű írásokat. Emellett nyitottak vagyunk helyi esettanulmányok, egyes társadalmi csoportokat bemutató munkák iránt. A Múltunk szívesen fogadja a politikatörténeti, eszmetörténeti, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti, kultúrtörténeti megközelítésű írásokat is, amennyiben azok témájukat a lap profiljába illeszkedő, releváns kérdésfelvetésre választ kereső, új kutatási eredményeket tartalmazó módon tárgyalják.

A tanulmányok ideális terjedelme 40–70 ezer karakter. A formai követelmények megtalálhatók a Múltunk honlapján: http://www.multunk.hu/szerzoinknek/

Az absztraktok elfogadása nem jelent kötelezettségvállalást a tanulmány közlésére: a tanulmányok megjelentetéséről a szokásos anonim lektorálás segítségével dönt a szerkesztőség.

A Múltunk lektorált folyóirat, az MTA Történettudományi Bizottságának folyóiratlistáján tudományos folyóiratként szerepel, a Politikatudományi Bizottság listáján B kategóriás besorolású. Az EBSCO Historical Abstracts with full texts adatbázisban is elérhető.

A Múltunk szerkesztősége

Budapest, 2019. február 4.