FELHÍVÁS

 
A Múltunk felhívása történész és társadalomtudományos kutatók számára

A Múltunk, a 19. és 20. század történetével foglalkozó folyóirat történész és társadalomtudományos kutatók történeti vonatkozású, új kutatási eredményeket bemutató tanulmányait várja az alábbi témakörökben:

  • 1918-as forradalmak és államalakulások története Közép-Európában, különös tekintettel az őszirózsás forradalomra és Magyarország szétesésére. (2018/3-as szám – a tanulmányok beérkezésének határideje: 2018. május 15.)
  • 20. századi emigrációtörténet, ezen belül kiemelten Magyarország és a Magyarországról kiinduló emigráció. (2018/4-es szám – a tanulmányok beérkezésének határideje: 2018. július 31.)
  • a Tanácsköztársaság története (2019/1-as szám – a tanulmányok beérkezésének határideje: 2018. szeptember 30.)

 
A jelentkezők először a tervezett írás max. 2000 leütéses absztraktját küldjék el, a szerkesztőség ez alapján előzetesen dönt arról, hogy az írás illeszkedik-e a tervezett tematikus összeállításhoz.
Az absztraktok beküldésének határideje 2018. március 15-e.

A tanulmányok a fenti témák eddig nem vagy kevéssé vizsgált vonatkozásait dolgozzák fel. Emellett helyi esettanulmányok, egyes intézményeket vagy társadalmi csoportokat bemutató munkák és összehasonlító vizsgálatok megszületésének örülnénk. A Múltunk szívesen fogadja a politikatörténeti, eszmetörténeti, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti megközelítésű írásokat is, amennyiben azok témájukat a lap profiljába illeszkedő, releváns kérdésfelvetésre választ kereső, új kutatási eredményeket tartalmazó módon tárgyalják.

A tanulmányok ideális terjedelme 40–70 ezer karakter. A formai követelmények megtalálhatók a Múltunk honlapján: http://www.multunk.hu/szerzoinknek/

A tanulmányok megjelentetéséről a szokásos anonim lektorálás segítségével dönt a szerkesztőség.

A Múltunk lektorált folyóirat, az MTA Történettudományi Bizottságának folyóiratlistáján tudományos folyóiratként szerepel, a Politikatudományi Bizottság listáján B kategóriás besorolású. Az EBSCO Historical Abstracts with full texts adatbázisban is elérhető.

A Múltunk szerkesztősége

Budapest, 2018. február 7.