Letöltés

 

A Múltunk számai az interneten is elérhetők:

 1. 1989-től a számok tartalma olvasható az Arcanum Digitális Tudománytárban (előfizetést igényel). Az 1989 és 2004 közötti repertóriumot itt a honlapunkon találja.
   
 2. 2005-től a fél évnél régebbi számokig (jelenleg: 2019/3. számig) az összes cikket elolvashatja itt vagy letöltheti erről az oldalról (ingyenes).

Az egyes számok fordított időrendben (a legfrissebb legfölül) szerepelnek, az adott sorszámra kattintva válnak láthatóvá a szám cikkei. Az egyes cikkeket azok címére kattintva olvashatja vagy töltheti le.

(A cikkek PDF formátumban tölthetők le, amelyek megnyitásához az ingyenes Adobe Acrobat Reader szükséges).
 

Special issue, 2019

Openness and Closedness – Culture and Science in Hungary and the Soviet Bloc after Helsinki

2019/3. szám

2019/2. szám

2019/1. szám

2018/4. szám

2018/3. szám

2018/2. szám

2018/1. szám

2017/4. szám

2017/3. szám

2017/2. szám

2017/1. szám

2016/4. szám

2016/3. szám

Special issue, 2016

Memory and Memorialization of WWI in Eastern and Southeastern Europe

2016/2. szám

2016/1. szám

2015/4. szám

2015/3. szám

2015/2. szám

2015/1. szám

2014/4. szám

2014/3. szám

2014/2. szám

2014/1. szám

2013/4. szám

2013/3. szám

2013/2. szám

2013/1. szám

2012/4. szám

2012/3. szám

2012/1-2. szám

2011/4. szám

2011/3. szám

2011/2. szám

2011/1. szám

2010/4. szám

2010/3. szám

2010/2. szám

2010/1. szám

2009/4. szám

2009/3. szám

2009/2. szám

2009/1. szám

2008/4. szám

2008/3. szám

2008/2. szám

2008/1. szám

2007/4. szám

 • 1956 – emlék/könyv
  • Cselényi Emese: 1956 emlékezete a fiatalok körében (Sziget Fesztivál, 2006)
  • Vida István: Charles Gati: Vesztett illúziók. A recenzált mű: Charles Gati: Vesztett illúziók. Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 254 p.
  • Sipos Levente: Kende Péter: Eltékozolt forradalom? A recenzált mű: Kende Péter: Eltékozolt forradalom? Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006. 237 p.
  • Szász Zoltán:  Snagov. Az `56-os királydráma második felvonása. A recenzált művek: NAGY Imre: Snagovi jegyzetek. Gondolatok, emlékezések 1956–1957. Felelős szerk.: VIDA István. Szerk.: SZÁNTÓ László–VIDA István. Gondolat Kiadó–Nagy Imre Alapítvány, Budapest, 2006. 447 p.; A snagovi foglyok.
   Nagy Imre és társai Romániában. Iratok. Összeállította, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta: BARÁTH Magdolna–SIPOS Levente. Napvilág Kiadó–Magyar Országos Levéltár, [Budapest,] 2006. 463 p.
  • Lénárt András: Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság. A recenzált mű: Stefano BOTTONI (főszerk.): 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956–1959). Fordította, szerkesztette és a jegyzeteket írta: Stefano BOTTONI–LÁSZLÓ Márton–LÁSZLÓ Réka–LÁZOK Klára–NOVÁK Zoltán. Kronológia: VINCZE Gábor. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006. 432 p.
  • Kőrösi Zsuzsanna: Női emlékek a forradalomról és a megtorlásról. A recenzált mű: BÖGRE Zsuzsanna: Asszonysorsok. Ötvenhatos élettörténetek elemzése. Ráció Kiadó, Budapest, 2006. 252 p.
  • Valuch Tibor: Egy debreceni munkás az 1956-os forradalomban. A recenzált mű: ZEKE László: Nem mondhattam el senkinek… – vallomás 1956-ról. Sajtó alá rendezte: FILEP Tibor. Őrváros Debrecen Közalapítvány, Debrecen, 2006. 105 p.
  • Rácz János: Van lokálpatrióta `56? A recenzált mű: Hans OLINK: Harcban az Igazsággal – 1956. Az amszterdami hideg napok. 1956-os Intézet, Budapest, 2006. 157 p.
  • Standeisky Éva: Politikafüggő színház. A recenzált mű: GAJDÓ Tamás (szerk.): Színház és politika. Színháztörténeti tanulmányok, 1949–1989. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest, 2007. 358 p.
  • Kőrösi Zsuzsanna: Humor a röplapokon. A recenzált mű: HORVÁTH Julianna (szerk.): „Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember…” ’56 röplaphumora. Napvilág Kiadó, Budapest, 2006. 112 p.
  • Szajda Szilárd: Az 1956-os forradalom nemzetközi sajtója. A recenzált művek: TISCHLER János (szerk.): Budapestről jelentjük… Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi sajtóban. Válogatás. 1956-os Intézet, Budapest, 2006. 395 p.; ANDERLE Ádám (szerk.): A magyar forradalom és a hispán világ, 1956. SZTE BTK Hispanisztika Tanszék, Szeged, 2007. 173 p.; Vladimir POPIN: 1956 a belgrádi és a vajdasági sajtó tükrében. Fórum Kiadó, Újvidék, 2006. 251 p.
  • Szabó Juliet: Levélújság a Gát utcából, 1957–1958. A recenzált mű: RÉVÉSZ Béla: Szerkesztőség a Gát utcában. Nemzeti Híradó, 1957–1958. Ráday Könyvesház, Budapest, 2006. 216 p.
  • Standeisky Éva: Kaleidoszkóp ötvenhatról. A recenzált mű: 56 izzó ősze volt… Pillanatképek a forradalom napjairól. It Was the Fervent Autumn of ’56… Snapshots on the Days of the Uprising. A képeket válogatta, a képaláírásokat, a jegyzeteket és a bevezetőt írta: CSIFFÁRY Gabriella. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2006. 151 p.
  • Sipos Balázs: `56 az ötvenegyediken. A recenzált mű: 56 az ötvenediken. Kritikai szemle a magyar forradalom félévszázados évfordulójára megjelent művekből. Szerk.: RAINER M. János–TOPITS Judit. Bibliográfia: PAJKOSSY Gábor. Filmográfia: TOPITS Judit. Recenzió-bibliográfia: GYŐRI László. Honlapok listája: TOPITS Judit. Konferencialista: PAJKOSSY Gábor–TOPITS Judit.
   http://www.rev.hu/reviews/f?p=101:100:1853515113141144 (Utolsó letöltés: 2007. december 16.)
 • Román diplomácia: lakosságcsere és béke
 • Hruscsov leváltása
 • Tanulmányok
 • Könyvek egy témáról
  • Németh Iván: India és Kína, 1904–2004. Egy évszázad béke és konfliktus. A recenzált mű: B. R. DEEPAK: India and China, 1904–2004. A Century of Peace and Conflict. MANAK Publications PVT LTD, New Delhi, 2005. 508 p.
  • Hidasi Judit: Japán csendes átalakulása. A recenzált mű: Jeff KINGSTON: Japan’s Quiet Transformation: Social Change and Civil Society in the Twenty-first Century. Routledge Curzon, London–New York, 2004. 358 p.
  • Faludi Péter: Orosz történészek a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságról. A recenzált művek: Alekszandr Zaharovics ZSEBIN: Evoljucija polityicseszkoj szisztyemi KNDR v uszlovijah globalnih peremen. Russzkaja Panorama, Moszkva, 2006. 216 p.; Larisza Vjacseszlavovna ZABROVSZKAJA: Korejszkaja Narodno-Demokratyicseszkaja Reszpublika v epohu globalizacii. Ot zatvornyicsesztva k otkritosztyi. TCSZR, Vlagyivosztok, 2006. 168 p.

2007/3. szám

2007/2. szám

2007/1. szám

2006/4. szám

2006/3. szám

2006/2. szám

2006/1. szám

2005/4. szám

2005/3. szám

2005/2. szám

2005/1. szám