Letöltés

 

A Múltunk számai az interneten is elérhetők:

 1. 1989-től a számok tartalma olvasható az Arcanum Digitális Tudománytárban (előfizetést igényel). Az 1989 és 2004 közötti repertóriumot itt a honlapunkon találja.
   
 2. 2005-től az összes cikket elolvashatja itt vagy letöltheti erről az oldalról (ingyenes).

Az egyes számok fordított időrendben (a legfrissebb legfölül) szerepelnek, az adott sorszámra kattintva válnak láthatóvá a szám cikkei. Az egyes cikkeket azok címére kattintva olvashatja vagy töltheti le.

(A cikkek PDF formátumban tölthetők le, amelyek megnyitásához az ingyenes Adobe Acrobat Reader szükséges).
 

2024/1. szám

2023/4. szám

2023/3. szám

2023/2. szám

2023/1. szám

2022/4. szám

2022/3. szám

2022/2. szám

2022/1. szám

2021/4. szám

2021/3. szám

2021/2. szám

2021/1. szám

2020/4. szám

2020/3. szám

2020/2. szám

2020/1. szám

2019/4. szám

Special issue, 2019

Openness and Closedness – Culture and Science in Hungary and the Soviet Bloc after Helsinki

2019/3. szám

2019/2. szám

2019/1. szám

2018/4. szám

2018/3. szám

2018/2. szám

2018/1. szám

2017/4. szám

2017/3. szám

2017/2. szám

2017/1. szám

2016/4. szám

2016/3. szám

Special issue, 2016

Memory and Memorialization of WWI in Eastern and Southeastern Europe

2016/2. szám

2016/1. szám

2015/4. szám

2015/3. szám

2015/2. szám

2015/1. szám

2014/4. szám

2014/3. szám

2014/2. szám

2014/1. szám

2013/4. szám

2013/3. szám

2013/2. szám

2013/1. szám

2012/4. szám

2012/3. szám

2012/1-2. szám

2011/4. szám

2011/3. szám

2011/2. szám

2011/1. szám

2010/4. szám

2010/3. szám

2010/2. szám

2010/1. szám

2009/4. szám

2009/3. szám

2009/2. szám

2009/1. szám

2008/4. szám

2008/3. szám

2008/2. szám

2008/1. szám

2007/4. szám

 • 1956 – emlék/könyv
  • Cselényi Emese: 1956 emlékezete a fiatalok körében (Sziget Fesztivál, 2006)
  • Vida István: Charles Gati: Vesztett illúziók. A recenzált mű: Charles Gati: Vesztett illúziók. Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 254 p.
  • Sipos Levente: Kende Péter: Eltékozolt forradalom? A recenzált mű: Kende Péter: Eltékozolt forradalom? Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006. 237 p.
  • Szász Zoltán:  Snagov. Az `56-os királydráma második felvonása. A recenzált művek: NAGY Imre: Snagovi jegyzetek. Gondolatok, emlékezések 1956–1957. Felelős szerk.: VIDA István. Szerk.: SZÁNTÓ László–VIDA István. Gondolat Kiadó–Nagy Imre Alapítvány, Budapest, 2006. 447 p.; A snagovi foglyok.
   Nagy Imre és társai Romániában. Iratok. Összeállította, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta: BARÁTH Magdolna–SIPOS Levente. Napvilág Kiadó–Magyar Országos Levéltár, [Budapest,] 2006. 463 p.
  • Lénárt András: Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság. A recenzált mű: Stefano BOTTONI (főszerk.): 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956–1959). Fordította, szerkesztette és a jegyzeteket írta: Stefano BOTTONI–LÁSZLÓ Márton–LÁSZLÓ Réka–LÁZOK Klára–NOVÁK Zoltán. Kronológia: VINCZE Gábor. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006. 432 p.
  • Kőrösi Zsuzsanna: Női emlékek a forradalomról és a megtorlásról. A recenzált mű: BÖGRE Zsuzsanna: Asszonysorsok. Ötvenhatos élettörténetek elemzése. Ráció Kiadó, Budapest, 2006. 252 p.
  • Valuch Tibor: Egy debreceni munkás az 1956-os forradalomban. A recenzált mű: ZEKE László: Nem mondhattam el senkinek… – vallomás 1956-ról. Sajtó alá rendezte: FILEP Tibor. Őrváros Debrecen Közalapítvány, Debrecen, 2006. 105 p.
  • Rácz János: Van lokálpatrióta `56? A recenzált mű: Hans OLINK: Harcban az Igazsággal – 1956. Az amszterdami hideg napok. 1956-os Intézet, Budapest, 2006. 157 p.
  • Standeisky Éva: Politikafüggő színház. A recenzált mű: GAJDÓ Tamás (szerk.): Színház és politika. Színháztörténeti tanulmányok, 1949–1989. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest, 2007. 358 p.
  • Kőrösi Zsuzsanna: Humor a röplapokon. A recenzált mű: HORVÁTH Julianna (szerk.): „Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember…” ’56 röplaphumora. Napvilág Kiadó, Budapest, 2006. 112 p.
  • Szajda Szilárd: Az 1956-os forradalom nemzetközi sajtója. A recenzált művek: TISCHLER János (szerk.): Budapestről jelentjük… Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi sajtóban. Válogatás. 1956-os Intézet, Budapest, 2006. 395 p.; ANDERLE Ádám (szerk.): A magyar forradalom és a hispán világ, 1956. SZTE BTK Hispanisztika Tanszék, Szeged, 2007. 173 p.; Vladimir POPIN: 1956 a belgrádi és a vajdasági sajtó tükrében. Fórum Kiadó, Újvidék, 2006. 251 p.
  • Szabó Juliet: Levélújság a Gát utcából, 1957–1958. A recenzált mű: RÉVÉSZ Béla: Szerkesztőség a Gát utcában. Nemzeti Híradó, 1957–1958. Ráday Könyvesház, Budapest, 2006. 216 p.
  • Standeisky Éva: Kaleidoszkóp ötvenhatról. A recenzált mű: 56 izzó ősze volt… Pillanatképek a forradalom napjairól. It Was the Fervent Autumn of ’56… Snapshots on the Days of the Uprising. A képeket válogatta, a képaláírásokat, a jegyzeteket és a bevezetőt írta: CSIFFÁRY Gabriella. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2006. 151 p.
  • Sipos Balázs: `56 az ötvenegyediken. A recenzált mű: 56 az ötvenediken. Kritikai szemle a magyar forradalom félévszázados évfordulójára megjelent művekből. Szerk.: RAINER M. János–TOPITS Judit. Bibliográfia: PAJKOSSY Gábor. Filmográfia: TOPITS Judit. Recenzió-bibliográfia: GYŐRI László. Honlapok listája: TOPITS Judit. Konferencialista: PAJKOSSY Gábor–TOPITS Judit.
   http://www.rev.hu/reviews/f?p=101:100:1853515113141144 (Utolsó letöltés: 2007. december 16.)
 • Román diplomácia: lakosságcsere és béke
 • Hruscsov leváltása
 • Tanulmányok
 • Könyvek egy témáról
  • Németh Iván: India és Kína, 1904–2004. Egy évszázad béke és konfliktus. A recenzált mű: B. R. DEEPAK: India and China, 1904–2004. A Century of Peace and Conflict. MANAK Publications PVT LTD, New Delhi, 2005. 508 p.
  • Hidasi Judit: Japán csendes átalakulása. A recenzált mű: Jeff KINGSTON: Japan’s Quiet Transformation: Social Change and Civil Society in the Twenty-first Century. Routledge Curzon, London–New York, 2004. 358 p.
  • Faludi Péter: Orosz történészek a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságról. A recenzált művek: Alekszandr Zaharovics ZSEBIN: Evoljucija polityicseszkoj szisztyemi KNDR v uszlovijah globalnih peremen. Russzkaja Panorama, Moszkva, 2006. 216 p.; Larisza Vjacseszlavovna ZABROVSZKAJA: Korejszkaja Narodno-Demokratyicseszkaja Reszpublika v epohu globalizacii. Ot zatvornyicsesztva k otkritosztyi. TCSZR, Vlagyivosztok, 2006. 168 p.

2007/3. szám

2007/2. szám

2007/1. szám

2006/4. szám

2006/3. szám

2006/2. szám

2006/1. szám

2005/4. szám

2005/3. szám

2005/2. szám

2005/1. szám