Múltunk Alapítvány

Az 1990-ben alapított Múltunk Alapítvány célja, hogy biztosítsa a legújabb kor politikatörténetével foglalkozó negyedéves történeti szakfolyóirat, a Múltunk folyamatos megjelentetését.

Hozzájáruljon a Múltunk feladatkörének betöltéséhez; ahhoz, hogy fórumot adjon a pártok, a magyar és európai baloldali demokratikus társadalmi szervezetek és mozgalmak történelmének, a politikai és társadalmi eseményeknek, folyamatoknak a bemutatására; az e tárgykörben született új kutatási eredményeket közvetítse az olvasóközönség és a történelemoktatás felé.

Az Alapítvány tudományos ösztöndíjakkal, kutatási programok támogatásával, díjak és elismerések alapításával, tanácskozások szervezésével, pályázatok kiírásával szerepet vállal az elmúlt két évszázad és a jelenkor történelmével foglalkozó hazai és nemzetközi tudományos kutatás támogatásában.

Az Alapítvány a tudományos és kulturális tevékenységet, a kutatást és az ismeretterjesztést úgy végzi, hogy abből bárki részesülhet.

Az Alapítvány székhelye: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
A kuratórium elnöke: Sipos Balázs
A kuratórium tagjai: Dr. Nyers Rezső, Ignácz Károly

Email:

 
Az Alapítvány mérlegadatai, 2014–2019