2023/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2023/4. szám tartalomjegyzéke
(DOI-azonosítókkal és rövid ismertetőkkel):

VÁLSÁGOK A 20. SZÁZADBAN

 • Murber Ibolya: Válság és demokratizálás. Az osztrák és a magyar demokráciamodell az első világháború végén
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.1
  Ismertető
 • Bolgár Dániel: Nagy volt-e a jövedelmi egyenlőtlenség Magyarországon a két világháború között? Kritikai statisztika
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.2
  Ismertető
 • Pap Milán: Megküzdési stratégiák. Jelentések az olajválságról és a kádári vezetés 1973–1974-ben
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.3
  Ismertető
 • Sinéad Carolan: „Válsággondolkodás” és a társadalomelmélet átalakulása a posztsztálinista Magyarországon és Lengyelországban
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.4
  Ismertető
 • Iványi Márton: Hegemóniaválság és/vagy egy világpolitikai fordulat előjátéka? Az amerikai elhúzódó visszaesés diskurzusa
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.5
  Ismertető
 • Antal Attila: A válságok és kivételes jogrendek történeti perspektívában
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.6
  Ismertető

SZEMLE

 • Feitl István: Tanulmánykötet a 150 éves Budapestről
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.7
  (Izsák Éva–Szabó Pál (szerk.): Budapest 150. Tanulmányok a főváros jubileumára. ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Regionális Tudományi Tanszék, Budapest, 2023.)
 • Csunderlik Péter: Wilson és a kelet-európai „fajok” szegregációja
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.8
  (Larry Wolff: Woodrow Wilson and the Reimagining of Eastern Europe. Stanford University Press, Stanford, CA, 2020. 286 p.)
 • Fiziker Róbert: Burgenland 100. Gondolatok a romantika és a realizmus mikszáthi házasságáról
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.9
  (Oliver Rathkolb–Gert Polster–Susanna Steiger-Moser–Johann Kirchknopf–Rosemarie Burgstaller (Hrsg.): Burgenland schreibt Geschichte, 1921–2021. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) 168. I–II. Universität Wien, 100 Jahre Burgenland, Landesmuseum Burgenland, Eisenstadt, 2021.)
 • Juhász Zoltán András: Tintabarázdák és sárkányfog-vetemény. A vidéki ellenségkép a kommunista sajtóban
  https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.10
  (Németh László: Vidéki ellenségképek a Szabad Népben. 1947–1949. Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2022. 226 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Antal Attila jogász, politológus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézete, egyetemi adjunktus; Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye, koordinátor
 • Bolgár Dániel történész, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus
 • Carolan, Sinéad PhD-hallgató, politológus, Political Science Department, Columbia University
 • Csunderlik Péter PhD, az ELTE BTK, adjunktus; Politikatörténeti Intézet, tudományos munkatárs
 • Feitl István történész, főtanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Fiziker Róbert PhD, történész-főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
 • Iványi Márton PhD, társadalmi kommunikációkutató, BCE-TKDI, a KRE-IKT kutatási partnere
 • Juhász Zoltán András PhD-hallgató, ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Program
 • Murber Ibolya PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE BDPK Történelem Tanszék
 • Pap Milán politológus, NKE Eötvös József Kutatóközpont- Molnár Tamás Kutatóintézet, tudományos munkatárs