2007/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

Román diplomácia: lakosságcsere és béke

 • Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2007/4 számViorel Achim: A második világháború évei alatti román lakosságcseretervekről
 • Olti Ágoston: A Román Külügyminisztérium béke-előkészítő tevékenysége. A román Béke-előkészítő Bizottság irataiból

1956 – emlék/könyv

 • Cselényi Emese: 1956 emlékezete a fiatalok körében (Sziget Fesztivál, 2006)

Szemle (1956 történeti irodalma 2006-ban)

 • Charles Gati: Vesztett illúziók (Vida István)
 • Kende Péter: Eltékozolt forradalom? (Sipos Levente)
 • Snagov. Az `56-os királydráma második felvonása (Szász Zoltán)
 • Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (Lénárt András)
 • Női emlékek a forradalomról és a megtorlásról (Kőrösi Zsuzsanna)
 • Egy debreceni munkás az 1956-os forradalomban (Valuch Tibor)
 • Van lokálpatrióta `56? (Rácz János)
 • Politikafüggő színház (Standeisky Éva)
 • Humor a röplapokon (Kőrösi Zsuzsanna)
 • Az 1956-os forradalom nemzetközi sajtója (Szajda Szilárd)
 • Levélújság a Gát utcából, 1957-1958 (Szabó Juliet)
 • Kaleidoszkóp ötvenhatról (Standeisky Éva)
 • `56 az ötvenegyediken (Sipos Balázs)

Hruscsov leváltása

 • Baráth Magdolna: Kis októberi forradalom. Hruscsov leváltása és a magyar pártvezetés
 • Alekszandr Sztikalin: Hogyan fogadta Wladisław Gomułka Hruscsov leváltását?

Tanulmányok

 • Turbucz Dávid: A politikai rendszer jellege a Horthy-korszak első tíz évében
 • Kerepeszki Róbert: Debrecen és a Volksbund. Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez
 • Hegedűs Gyula: A brit tulajdon államosítása Magyarországon, 1945-1950

Könyvek egy témáról

 • India és Kína, 1904-2004. Egy évszázad béke és konfliktus (Németh Iván)
 • Japán csendes átalakulása (Hidasi Judit)
 • Orosz történészek a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságról (Faludi Péter)

E számunk szerzői:

 • Viorel Achim PhD, tudományos főmunkatárs, “Nicolae Iorga” Történettudományi Intézet, Bukarest
 • Baráth Magdolna PhD, osztályvezető, ÁBTL
 • Cselényi Emese szociológus-politológushallgató, ELTE BTK, TÁTK
 • Faludi Péter történész-orientalista, Korea-kutató
 • Hegedűs Gyula főiskolai adjuntus, BGF KVIFK
 • Hidasi Judit kandidátus, egyetemi tanár, BGF KKFK
 • Kerepeszki Róbert egyetemi hallgató, DE
 • Kőrösi Zsuzsanna tud. munkatárs, 1956-os Intézet OHA
 • Lénárt András PhD-hallgató, OSZK-MTA 1956-os Kutatóhely, fiatal kutató ösztöndíjas
 • Németh Iván kandidátus, ny. nagykövet
 • Olti Ágoston PhD-hallgató, ELTE BTK
 • Rácz János PhD-hallgató, ELTE BTK
 • Sipos Balázs PhD, tud. főmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Sipos Levente tud. tanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Standeisky Éva kandidátus, egyetemi docens, DE
 • Szabó Juliet politógus, PhD-hallgató, ELTE
 • Szajda Szilárd PhD-hallgató, Miskolci Egyetem
 • Szász Zoltán kandidátus, tud. főmunkatárs, MTA TTI
 • Alekszandr Sztikalin kandidátus, tud. munkatárs, Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézet
 • Turbucz Dávid egyetemi hallgató, ELTE BTK, TÁTK
 • Valuch Tibor PhD, tud. főmunkatárs, 1956-os Intézet
 • Vida István az MTA doktora, tud. tanácsadó, MTA-ELTE

A szám cikkei letölthetők innen… (regisztráció és bejelentkezés után)