2006/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

Tanulmányok

 • Múltunk Politikatörténeti Folyóiar 2006/1 számFülöp Mihály: Az Európai Tanácsadó Bizottság (1943-1945) II. A németországi megszállási övezetek
 • Pető Andrea: Népbíróság és vérvád az 1945 utáni Budapesten
 • Vadász Sándor: A Dreyfus-ügy és a francia sajtó

Választói magatartás

 • Ignácz Károly: A választói magatartás történeti irodalmáról (Magyarország, 1920-1947)
 • Wiener György: Osztályszavazás a két világháború közötti időszakban
 • Hajdú Zoltán: A 20. századi magyar parlamenti választások választási földrajzi kérdései
 • Egry Gábor: A nemzeti és etnikai kötődés szerepe a választói magatartás alakulásában Magyarországon a 20. században

Kultúra és politika

 • Csáki Tamás: A finn építészet és az “architektúra magyar lelke”. Kultúrpolitika, építészet, publicisztika a századelő Magyarországán
 • Téglás János: A Baumgarten Alapítvány végnapjai. A vétótól a megszűnésig
 • Péteri Lóránt: Az utolsó évtized: Kodály Zoltán és a Kádár-rendszer művelődéspolitikája
 • Tarik Cyril Amar: Szovjetizáció – hódítás és találkozás

Szemle

 • Az 1945 utáni Magyarország hagyományos román szemszögből (Stefano Bottoni)
 • Szlovák jelenkor-történeti írásokról (Boros Ferenc)

E számunk szerzői:

 • Tarik Cyril Amar, PhD-hallgató, Princtoni Egyetem
 • Boros Ferenc, kandidátus, ny. nagykövetségi tanácsos
 • Stefano Bottoni, PhD, Bolognai Egyetem
 • Csáki Tamás, PhD-hallgató, művészettörténész
 • Egry Gábor, tud. segédmunkatárs, Politikatörténet Intézet
 • Fülöp Mihály, kandidátus, egyetemi magántanár, rektor-helyettes, Selye János Egyetem
 • Hajdú Zoltán, az MTA doktora, tud. tanácsadó, MTA Regionális Kutatóközpont, Dunántúli Tudományos Intézet
 • Ignácz Károly, PhD-hallgató, intézeti titkár, Politikatörténeti Intézet
 • Péteri Lóránt, PhD-hallgató, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 • Pető Andrea, PhD, egy. docens, CEU
 • Téglás János, irodalomtörténész
 • Vadász Sándor, a tört. tud. doktora, ny. egyetemi tanár, ELTE BTK
 • Wiener György, kandidátus, tanszékvezető egy. docens, Debreceni Egyetem ÁJK Alkotmányjogi Tanszék