2005/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

Tanulmányok

Múltunk folyóirat

 • Jurij A. Nyikiforov: A II. világháború és a Szovjetunió elleni német támadás okai a legújabb orosz történetírásban
 • Major Nándor: Jugoszlávia a II. világháborúban
 • Hatos Pál: A magyar protestantizmus és eszmei fordulata Tisza Istvántól Ravasz Lászlóig
 • Papp István: A Györffy István Kollégiumba felvételizők társadalmi háttere, 1940-1943

Budapest – város és politikák

 • Sipos András: Budapest városfejlesztési programja, 1930-1948
 • Ignácz Károly: A hatalom eszközei a választói akarat “korrigálására”. A törvényhatósági választások elvei és gyakorlata Budapesten a Horthy-korszakban

Polányi Károly és kora

 • Litván György: Tudomány és politika között
 • Hajdu Tibor: Polányi Károly a londoni magyar antifasiszta mozgalomban
 • Csáki György: Egy főmű hazatért

Fórum

 • Christophe Prochasson: Az értelmiség és Európa a 19-20. században

Dokumentumok

 • Baráth Magdolna: A Moszkvába menekült magyar pártvezetők 1956. október végi-november eleji tevékenységéről

Könyvek egy témáról

 • Gergely Jenő: Gömbös Gyula politikai pályaképe (Joó András)
 • Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások (Harsányi Iván)
 • Egy bizalmas munkatárs Gömbös Gyula kormányzásáról (Vonyó József)

Szemle

 • Litván György: Jászi Oszkár (Varga Lajos)
 • Varga Lajos: Kormányok, pártok és a választójog Magyarországon, 1916-1918 (Kende János)
 • Sztálinvárosi hétköznapok (Majtényi György)
 • Kelet-Európa rövid története (Pető Andrea)
 • Az olasz kereszténydemokraták (Pankovits József)

E számunk szerzői:

 • Balázs Eszter, PhD-hallgató, tud. segédmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Baráth Magdolna, PhD, osztályvezető, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Csáki György, közgazdász, kandidátus, főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola
 • Hajdu Tibor, az MTA doktora, tud. tanácsadó, MTA Történettudományi Intézete
 • Harsányi Iván, kandidátus, ny. egyetemi tanár
 • Hatos Pál, PhD, Magyar Ösztöndíj Bizottság
 • Ignácz Károly, PhD-hallgató, intézeti titkár, Politikatörténeti Intézet
 • Joó András, PhD, főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola
 • Kende János, ny. tud. munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Litván György egyetemi tanár
 • Major Nándor, író, publicista (Újvidék)
 • Majtényi György, PhD, levéltáros, Magyar Országos Levéltár
 • Nyikiforov, Jurij A., kandidátus, tud. munkatárs, Orosz Tudományos Akadémia Egyetemes Történeti Intézetének Háború- és Geopolitikai Központja
 • Papp István, PhD-hallgató, levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Pankovits József, kandidátus, történész
 • Pető Andrea, PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Közép-Európa Egyetem
 • Prochasson, Christophe, egyetemi tanár, Ecole des hautes études en sciences sociales
 • Sipos András, PhD, főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára
 • Székely Ervin műfordító
 • Varga Lajos, az MTA doktora, ny. tud. tanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Vonyó József, PhD, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem