2006/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

Tanulmányok

 • Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2006/3 számEgry Gábor: Egy önlegitimáló politikai és történeti narratíva kérdőjelei (1861-2003). Nemzetiségi bankok, nemzetiségi mozgalmak a századforduló Erdélyében
 • Seres Attila: Szovjet diplomaták Magyarországon, 1924-1941. Sorsok, életutak és karrierek a szovjet külügyi szolgálat történetéből
 • Kovács Tamás: A Nemzeti Számonkérő Különítmény

Holokauszt: állandó és változó emlékezet

 • Horváth Sz. Ferenc: Népcsoportpolitika, szociális kompenzáció és gazdasági jóvátétel. A holokauszt Észak-Erdélyben
 • Szederjesi Cecília: Zsidó nők a salgótarjáni vészkorszakról
 • Liska Márton: A holokauszt mint társadalmi traumatizáció. Túlélők, elkövetők és leszármazottaik
 • Pető Andrea: Az elfelejtett eső nyomában. A magyarországi zsidó kényszermunkások és kényszermunkásnők története Alsó-Ausztriában

Valóság és tudósítások

– Virág Gyula: A döntő előtt és után: az 1954-es labdarúgó világbajnokság sajtóvisszhangja Magyarországon
– Vörös Boldizsár: Illés Béla “Guszev-ügye” – avagy hogyan lett az írói kitalációból történelmi tény 1945 és 1951 között
– Andreides Gábor: “Mindenkor objektív hírszolgálatot igyekeztem kifejteni”. Zimmer Ferenc főszerkesztő élete
– Vámos György: Náray Antal vallomása

Források

 • Takács Róbert: Tisztelt VIII. kongresszus! Három levélíró a származási megkülönböztetés eltörléséről

Szemle

 • Aminek magától kellene értetődnie. Gondolatok Pritz Pál gondolatairól (Harsányi Iván)
 • Az SZKP KB Elnökségének ülései 1954-1964 (Alekszandr Sztikalin)
 • Budapest-Róma, a hidegháborútól az enyhülésig (Réti György)

E számunk szerzői:

 • Andreides Gábor PhD-hallgató, külső munkatárs, MTI
 • Egry Gábor tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Harsányi Iván kandidátus, ny. egyetemi tanár
 • Horváth Sz. Ferenc research fellow, Suothamptoni Egyetem
 • Kovács Tamás PhD-hallgató, gyűjteményi csoportvezető, HDKE
 • Liska Márton egyetemi hallgató, ELTE
 • Pető Andrea PhD, egyetemi docens, CEU
 • Réti György kandidátus, ny. külügyi főtanácsos
 • Seres Attila PhD-hallgató, tudományos munkatárs, MTA TTI
 • Szederjesi Cecília PhD-hallgató, osztályvezető levéltáros, Nógrád Megyei Levéltár
 • Alekszandr Sztikalin kandidátus, tudományos munkatárs, Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézet
 • Takács Róbert PhD-hallgató, tudományos segédmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Vámos György szerkesztő
 • Virág Gyula PhD-hallgató, ELTE
 • Vörös Boldizsár PhD, tudományos főmunkatárs, MTA TTI