2009/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

KÁDÁR NYUGATON

Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2009/1. szám

 • M. Szebeni Géza: Kádár János és François Mitterrand három találkozója Ismertető
 • Andreides Gábor: Kádár János 1977-es római látogatása és az MSZMP vezetőjének olaszországi megítélése Ismertető
 • Sziklai István: Szemelvények Magyarország és az NSZK kapcsolatából: Kádár János és Willy Brandt Ismertető
 • Borhi László: Egy amerikai diplomata beszélgetései 1978-ban. W. Averell Harriman, Kádár János és Nicolae Ceauşescu Ismertető
 • Matilde Eiroa: A múltbeli kapcsolatoktól a jelenkori követelményekig. A spanyol–magyar kapcsolatok helyreállításának folyamata Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Molnár János: „A másodrendű vádlott.” Villányi András elítélésének és rehabilitálásának rekonstruálása Ismertető
 • Liska Márton: Magyar zsidó identitáskeresés 1945 után Ismertető
 • Pankovics József: Az eltűnő és megmaradó kommunisták Olaszországban Ismertető

SZEMLE

 • Lázok Klára: Mennochió esete a román Securitateval, avagy Magyarhermány története 1944–1964 (MÁTHÉ János: Magyarhermány kronológiája. Szerk.: LÁSZLÓ Márton. Csíkszereda, Pro-print, 2008.)
 • Somlai Katalin: Az elszántság gyümölcsei (Ronald REAGAN: The Reagan Diaries. (Reagan feljegyzései.) Szerkesztette: Douglas BRINKLEY. Harper Collins Publishers, New York, 2007. 767 p.)
 • Székely Gábor: Sokféle államszocializmus – több országban (KRAUSZ Tamás–SZIGETI Péter (szerk.): Államszocializmus. Értelmezések–viták–tanulságok. L’Harmattan–Eszmélet Alapítvány, 2007. 283 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • M. Szebeni Géza, kandidátus, ny. követ
 • Andreides Gábor, PhD, Magyar Távirati Iroda
 • Sziklai István, történész, MTA-ELTE Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus kutatócsoport
 • Borhi László, kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA TTI
 • Matilde Eiroa, egyetemi tanár, III. Károly Egyetem, Madrid
 • Molnár János, PhD hallgató, Debreceni Egyetem
 • Pankovits József, kandidátus, ny. tudományos tanácsadó, Politikatörténeti Intézet
 • Liska Márton, PhD-hallgató, ELTE
 • Lázok Klára, PhD hallgató, Teleki Téka, Marosvásárhely
 • Székely Gábor, MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE
 • Somlai Katalin, tudományos munkatárs, ’56-os Intézet