2009/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

TANULMÁNYOK

Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2009/2. szám

 • Fülöp Mihály: Az Európai Tanácsadó Bizottság (1943–1945) III. A Moszkvába térített fegyverszünetek Ismertető
 • Keith Hitchins: Radikális gondolkodás Délkelet-Európában a két világháború között: egy új generáció szembesül Európával Ismertető
 • Kovács Tamás: Az ellenforradalmi rendszer politikai rendészetének genezise, 1919–1921 Ismertető
 • Csönge Attila: „A hangsúly azon van, hogy ne tiszteljük a törvényeket nagyon”. Az 1947-es választások a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei források tükrében Ismertető
 • Klenjánszky Sarolta: Rákosi Magyarországának irodalomdiplomáciája a francia kapcsolatok tükrében Ismertető

“A NAGY VILÁGON E KÍVÜL?” EMIGRÁCIÓ, HAZA, POLITIKA

 • Ablonczy Balázs: Ribillió északon. Egy Szent István-napi verekedés 1929-ben Ismertető
 • Szabó Juliet: Fellazítási politika a Kádár-rendszerben. Az MSZMP propagandatevékenysége 1958 és 1963 között Ismertető
 • Ring Orsolya: „Magyar Kultúra Barátainak Egyesülete”. A Nemzeti Színház felépítésére indított gyűjtés és a hírszerzés kapcsolata Ismertető

SZEMLE

 • Licskó György: Szubjektív történelem – tudományos feldolgozásban (PIHURIK Judit: Naplók és memoárok a Don-kanyarból, 1942–1943. Napvilág Kiadó, Budapest, 2007. 222 p.)
 • Egry Gábor: Agitátorok, szervezők, aktivisták – avagy hogyan épül a nemzet? (Pieter M. JUDSON: Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Harvard University Press, Cambridge, 2006. 332.)
 • Havas Péter: Jemnitz János: James Keir Hardie (Volos Bt., Mogyoród, 2007. 198 p.)
 • Kovács Csaba: Kilátás és kilátástalanság (N. Kovács Tímea (szerk.): Lakótelepek. A modernitás laboratóriumai. Kijárat Kiadó, Budapest, 2008. 172 p.)

HELYREIGAZÍTÁS

 • Helyreigazítás

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Ablonczy Balázs PhD, egyetemi adjunktus, ELTE
 • Csönge Attila levéltáros, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
 • Egry Gábor PhD, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Fülöp Mihály kandidátus, egyetemi magántanár, Debreceni Egyetem
 • Havas Péter ny. tudományos főmunkatárs, MTA PTI
 • Hitchins, Keith professzor, University of Illinois, Urbana-Champaign
 • Klenjánszky Sarolta történész, PhD-hallgató
 • Kovács Csaba PhD-hallgató, ELTE
 • Kovács Tamás PhD, történész, Magyar Országos Levéltár
 • Licskó György kandidátus, ny. egyetemi docens, BME
 • Ring Orsolya levéltáros, Magyar Országos Levéltár
 • Szabó Juliet történész, doktorandusz

A szám cikkei letölthetők innen… (regisztráció és bejelentkezés után)