2009/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

RENDSZERVÁLTÁS: FELBOMLÁS ÉS ÚTKERESÉS

 • Dr. Tóth Imre: Menekültkérdés és határnyitás. A magyar és a német diplomáciai szolgálatok szerepe az 1989-es menekültválság megoldásában Ismertető
 • Gyarmati György: A vasfüggöny és az állambiztonsági szervek alkonya Magyarországon 1989-ben Ismertető
 • Réfi Attila: Az MSZMP bomlási folyamata a párt és tagjai viszonya tükrében (1985–1989) Ismertető
 • Cseszka Éva–Schlett András: Reprivatizációtól a kárpótlásig. A Független Kisgazdapárt és a földprivatizáció Ismertető

TÖRTÉNETÍRÁS KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN

 • Mitrovits Miklós: Szembenézés a múlttal – Lengyelország története (1956–1989)

TANULMÁNYOK

 • Turbucz Dávid: A Horthy-kultusz kezdetei Ismertető
 • Mezey András: Keresztény Front kontra belügy (1947–1965) Ismertető
 • Lénárt András: Ismerős ízek? Magyarországra látogató emigránsok a Kádár-korszakról Ismertető

FORRÁSOK

 • Papp István: Dancs József újságíró emlékirata Fehér Lajosról Ismertető

SZEMLE

 • Kunt Gergely: Komparatív nemzetközi vezérkultusz történet
  (Balázs APOR–Jan C. BEHRENDS–Polly JONES–E. A. REES (szerk.): The Leader Cult in Communist Dictatorship. Stalin and the Eastern Bloc. Palgrave Macmillan, London, 2005. 288. p.)

FÓRUM

 • Takács Róbert: Jelenkortörténet-írás és a történeti folyóiratok.
  Kerekasztal-beszélgetés a Múltunk című folyóirat 20. évfordulóján

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Cseszka Éva PhD, főiskolai adjunktus, PPKE
 • Gyarmati György kandidátus, főigazgató, ÁBTL
 • Kunt Gergely PhD-hallgató, ELTE BTK
 • Lénárt András történész, PhD, ELTE BTK
 • Mezey András történész, SZTE Könyvtár
 • Mitrovits Miklós PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Papp István PhD, levéltáros, ÁBTL
 • Réfi Attila PhD, tudományos munkatárs, MTA-ELTE Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus kutatócsoport
 • Schlett András PhD, egyetemi docens, PPKE
 • Takács Róbert PhD-hallgató, tudományos segédmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Dr. Tóth Imre PhD, igazgató, Soproni Múzeum
 • Turbucz Dávid PhD-hallgató, ELTE BTK