2010/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

MARX: TEGNAP, MA. HOLNAP?

 • Bevezetés (A szerkesztő) Ismertető
 • Szalai Miklós: Marxizmus és történelem Ismertető
 • Gerald Hubmann: Politikától filológiáig: a Marx-Engels Összkiadás (MEGA) Ismertető
 • Konok Péter: Egy virgonc kísértet – Marx újratöltve.
  (Chitty, Andrew–McIvor, Martin (szerk.): Karl Marx and Contemporary Philosophy. Palgrave Macmillan, London, 2009. 289 p.)

ÚJ VILÁG, ÚJ ISKOLA, ÚJ EMBER?

 • Bevezetés (Egry Gábor) Ismertető
 • S. Kosztricz Anna: „Az az ember, aki megérti, miért van itt, miért megy ki a Szovjetunióba, aki szereti a szakmáját, aki mélyen és alaposan tanul, aki széles látókörű…” Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola története levéltári dokumentumok tükrében Ismertető
 • Licskó György: Az egykori Lenin Intézet és filozófia szakos diákjai az 1956-os forradalom időszakában
 • Argejó Éva: Az 1956-os forradalom és megtorlás az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Baumgartner Bernadette: A szatmári svábok és a német népi mozgalom Romániában, 1918–1940 Ismertető
 • Ladányi Andor: A zsidótörvények előtörténetéhez. Antiszemitizmus, zsidókérdés, 1932–1937 Ismertető
 • Andreides Gábor: Fegyverszünettől megszállásig: az olaszországi események magyarországi hatása 1943–1944-ben Ismertető
 • Vukman Péter: A brit külügyminisztérium Magyarország szerepéről a szovjet–jugoszláv konfliktusban (1948–1953) Ismertető

SZEMLE

 • Kézsmárki Borbála: Budapest az 1960-as években (Szerk. Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. 200 p.)
 • G. Vass István: A kommunista politika rendőrségének létrejötte (Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. A politikai rendészeti osztályok 1945–1946. Szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Krahulcsán Zsolt és Müller Rolf. Főszerkesztő: Gyarmati György. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–L’Harmattan, Budapest, 2009. 370 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Argejó Éva szociológus, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Andreides Gábor történész, PhD, Magyar Távirati Iroda
 • Baumgartner Bernadette történész, PhD, könyvtáros, OSZK
 • G. Vass István levéltáros, történész, főtanácsos, MOL
 • Hubmann, Gerald PhD, tudományos munkatárs, Berlin
 • Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften
 • Kézsmárki Borbála PhD-hallgató, ELTE BTK
 • Konok Péter történész, Politikatörténeti Intézet
 • Ladányi Andor történész, kandidátus
 • Licskó György kandidátus, ny. egyetemi docens, BME
 • S. Kosztricz Anna levéltáros, MOL
 • Szalai Miklós kandidátus, MTA TTI
 • Vukmann Péter történész, PhD