2010/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

VESZÉLY, VESZTESÉG, TRAUMA – MAGYARORSZÁG 1919–1920

 • Varga Lajos: A forradalom konszolidációjának esélyei 1918–1919-ben Ismertető
 • Pritz Pál: Kun Béla után – Horthy Miklós előtt. Magyarország és az antant 1919 nyarán Ismertető
 • Ormos Mária: Agyműtét, 1919. Magyar kérdőjelek a 20. század elején Ismertető
 • Konok Péter: Az erőszak kérdései 1919–1920-ban. Vörösterror–fehérterror Ismertető
 • Egry Gábor: Közvetlen demokrácia, nemzeti forradalom. Hatalomváltás, átmenet és a helyi nemzeti tanácsok Erdélyben, 1918–1919 Ismertető
 • Balázs Eszter: A „sakktáblától” a lövészárkok mikrovilágáig: az első világháború régi és új történeti megközelítései Ismertető
 • Bánki Éva: „Megszámlálhatatlan szál húzódik át a történéseken.” Történelmi fordulat és prózapoétika Kosztolányi Dezső Édes Annájában és Tormay Cécile Bujdosó könyvében Ismertető

FÓRUM

 • Kelecsényi László: Az első világháború magyar filmeken
 • Hajdu Tibor: Meddig lehetett volna megvédeni Magyarország területi integritását?
 • Antonella Capelle-Pogăcean: Wass Albert újraolvasása Magyarországon és Romániában: egy identitás jelképkonstrukciója Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Horváth Sándor: A szociális gondoskodás gyakorlata Budapesten. Szociálpolitika az 1970-es években Ismertető
 • Gombár Zsófia: Brit irodalom Magyarországon és Portugáliában 1949 és 1974 között Ismertető

SZEMLE

 • Kovács Csaba: A 8974 darabos fácánteríték és a fekete Chevik (MAJTÉNYI György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2009. 312. p.)
 • Paksa Rudolf: Kritikátlanul – Horthy főrendőre a szélsőjobboldalról (Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schweinitzer József rendőrfőkapitány-helyettes feljegyzése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 1932–1943. A bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta: KOVÁCS Tamás. Gondolat, Budapest, 2009. 157 p.)
 • Murber Ibolya: Meddig menetelnek? (Gregor MAYER–Bernhard ODEHNAL: Aufmarsch. Die rechte Gefahr aus Osteuropa. (Felvonulás. A jobboldali veszély Kelet-Európából.) Residenz Verlag, St. Pölten–Salzburg, 2010. 297. p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Balázs Eszter PhD, főiskolai docens, Kodolányi János Főiskola
 • Bánki Éva PhD, irodalomtörténész, ELTE BTK Portugál tanszék
 • Capelle-Pogăcean, Antonella PhD, kutatásvezető, SciencesPo., Párizs
 • Egry Gábor PhD, felelős szerkesztő, Múltunk
 • Gombár Zsófia PhD-hallgató, Universidade de Aveiro, Lisszabon
 • Hajdu Tibor az MTA doktora, tudományos tanácsadó MTA, TTI
 • Horváth Sándor PhD, tudományos munkatárs, MTA TTI
 • Kelecsényi László PhD, filmtörténész
 • Konok Péter PhD, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Kovács Csaba történész-levéltáros, MOL
 • Murber Ibolya PhD, főiskolai docens, NyME BTK Történettudományi Intézet, vendéglektor, Bécsi Egyetem, Finnugrisztikai Intézet
 • Ormos Mária az MTA tagja, professor emerita, Pécsi Tudományegyetem
 • Paksa Rudolf doktorandusz, fiatal kutató, MTA TTI
 • Pritz Pál az MTA doktora, egyetemi magántanár, ELTE BTK
 • Varga Lajos az MTA doktora, ny. tudományos tanácsadó, Politikatörténeti Intézet