2011/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

FOGALOMTÖRTÉNET

 • Szabó Márton – Szűcs Zoltán Gábor: Fogalomtörténeti perspektívák
 • Szőcs Máté: Párhuzamos történetek. A dzsentrik a szép- és a szakirodalomban Ismertető
 • Huszár Ákos: Teljesítményelv. A társadalmi egyenlőtlenségek igazolásának modern formája Ismertető
 • Bolgár Dániel: A kuláküldözés fogalomtörténeti vetülete Ismertető
 • Gyökös Eleonóra: Foglalkozása: magánzó. Rendhagyó fogalomtörténet Ismertető
 • Adorjáni Anna: Egy kolozsvári történelemtanár fogalomhasználata a reformkorban Ismertető
 • Szokol Réka: Kispolgárok. Fogalomtörténeti vázlat Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Romsics Ignác: Új tendenciák az ezredforduló történetírásában Ismertető
 • Martin Mevius: Koronát Rákosinak! A Vogeler-ügy, a Szent Korona és a magyar szocialista rendszer nemzet(köz)i legitimációja, 1945–1978 Ismertető

FORRÁSOK

 • Balogh Margit: Egy amerikai újságíró „interjúja” Mindszenty Józseffel 1956 novemberében

KÖZLEMÉNYEK

 • Szőts Zoltán Oszkár: A rendszerváltás nyomtatott sajtója és Horthy Miklós újratemetése (1989–1994) Ismertető

SZEMLE

 • Zöldi László: Miért olaszosodott el a magyar média?
  (SIPOS Balázs: Média és demokrácia Magyarországon. A politikai média jelenkortörténete. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 239. p.)
 • Laczó Ferenc: Európa, avagy a háború lefolytatása más eszközökkel
  (Holly CASE: Between States. The Transylvanian Question and the European Idea during World War II. (Stanford Monographs in Eastern European History.) Stanford University Press, Stanford, 2009. 349 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • ADORJÁNI ANNA Phd-hallgató, ELTE–Atelier
 • BALOGH MARGIT kandidátus, igazgató, MTA Társadalomkutató Központ
 • BOLGÁR DÁNIEL történész, tanársegéd, ELTE BTK Gazdaság és Társadalomtörténeti tanszék
 • GYÖKÖS ELEONÓRA történész, doktorjelölt, ELTE–Miskolci Egyetem
 • HUSZÁR ÁKOS szociológus, KSH
 • LACZÓ FERENC PhD, tudományos munkatárs, Imre Kertesz Kolleg, Jena
 • MEVIUS, MARTIN PhD, posztdoktori kutató, Amszterdami Egyetem
 • ROMSICS IGNÁC történész, az MTA rendes tagja
 • SZABÓ MÁRTON politológus, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
 • SZOKOL RÉKA doktorandusz, ELTE BTK
 • SZŐCS MÁTÉ doktorjelölt, ELTE-BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti program; középiskolai történelemtanár
  az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola, Zöld Kakas Líceum Szakközépiskolában
 • SZŐTS ZOLTÁN OSZKÁR történész, Országos Széchényi Könyvtár
 • SZŰCS ZOLTÁN GÁBOR történész-politológus, PhD, tanársegéd, Miskolci Egyetem
 • ZÖLDI LÁSZLÓ újságíró, történész, c. főiskolai docens