2012/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

75 ÉVES A SZÉP SZÓ

 • Agárdi Péter: A baloldal hagyománytudata és önismerete. Metszetek a Szép Szó baloldali recepciójából Ismertető
 • Széchenyi Ágnes: A Szép Szó és a népi írók mozgalma Ismertető
 • Tverdota György: „Mi egy új humanizmus hívei vagyunk”. A 75 éves Szép Szó hitvallása Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Vincent Duclert: A Dreyfus-ügy és a baloldal Ismertető
 • Vitári Zsolt: A Hitlerjugend külkapcsolatai 1933 és 1939 között. II. Ismertető
 • Bencsik Péter: Az európai népi demokratikus és szocialista országok alkotmányainak összehasonlító vizsgálata Ismertető

KÖNYVEK EGY TÉMÁRÓL

 • Müller Fruzsina: Levi’s Kelet-Berlinben, McDonald’s Moszkvában, Coca-Cola Varsóban. Amerikanizáció és nyugatiasodás a (poszt)szocialista államokban a német nyelvű fogyasztáskutatásban Ismertető

SZEMLE

 • J. Nagy László: Maurice és Jeannette. A Thorez házaspár életrajza (Anette WIEVRIORKA: Maurice et Jeannette. Biographie du couple Thorez. Fayard, Paris, 2010. 687 p.)
 • Anderle Ádám: A félperifériától a centrum felé (HARSÁNYI Iván: A félperifériától a centrum felé. Spanyolország és Portugália a „hosszú 19.” és a még hosszabb 20. században. Publikon Kiadó, Pécs, 2011. 357 p.)
 • Vonyó József: Hírhedt törvények születési körülményei (K. FARKAS Claudia: Jogok nélkül. A zsidó lét Magyarországon, 1920–1944. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 361 p.)
 • Vukman Péter: A szovjet–jugoszláv kapcsolatok alakulása: kibékülés, elvtársi viszony, konfrontálódás (Svetozar RAJAK: Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold War. Reconciliation, comradeship, confrontation, 1953–1957. Routledge, London–New
  York, 2011.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Agrádi Péter irodalomtörténész, kandidátus, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
 • Anderle Ádám történész, DSc, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
 • Bencsik Péter történész, PhD, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem
 • Duclert, Vincent történész, École des Haute Études en Sciences Sociales, Párizs
 • J. Nagy László töréténész, DSc, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
 • Müller Fruzsina doktorandusz, Lipcsei Egyetem kultúrtörténet szakirány
 • Széchenyi Ágnes irodalomtörténész, dr. habil., tudományos főmunkatárs, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
 • Tverdota György irodalomtörténész, DSc, egyetemi tanár, ELTE
 • Vitári Zsolt történész, PhD, PTE Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék
 • Vonyó József c. egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék
 • Vukman Péter történész, PhD