2014/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

TANULMÁNYOK

 • Csík Tamás: Az általános választójog prófétája. Méray-Horváth Károly a tudomány és a politika határán 1905–1910 Ismertető
 • Szűcs Anita: Mozgalomból állam? A francia ellenállási mozgalom szerepe a második világháborúban Ismertető
 • Márkus Beáta: „Malenkij robot” Baranya vármegyében. Döntési folyamatok: hogyan választották ki a civil lakosok közül azokat, akiket a Szovjetunióban végzendő jóvátételi munkára mozgósítottak 1944/1945-ben? Ismertető
 • Lagzi Gábor: Az ukránná vált lengyel–zsidó város. Lemberg/L’viv/Lwów – multikulturális öröksége Ismertető

HETVEN ÉVE TÖRTÉNT – HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON

 • Lőwy Dániel: A két fiát magához ölelte, és az esernyő nyelét a foga közé szorította. A Bihar megyei gettó (a nagyváradi kisgettó) története Ismertető

FORRÁSOK

 • Hajnáczky Tamás: Az 1961-es párthatározat margójára II. Ismertető

SZEMLE

 • Varga Lajos: Zivataros hónapok (Salamon Konrád: Az őszirózsás forradalomról és az első köztársaságról, Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2013. 162 p.)
 • Paár Ádám: Szavazás a “bűnös” fővárosban (Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920– 1945. Napvilág Kiadó, Budapest, 2013. 200 p.)
 • Ablonczy Balázs: Viharos tájon (L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar–román viszony és a kisebbségi kérdés 1940–1944 között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013. 336 p.)
 • Feitl István: Mi van a szuverenitással? (Baráth Magdolna: A Kreml árnyékéban. Tanulmányok Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatainak történetéhez, 1944–1990. Gondolat Kiadó, Budapest, 2014. 318 p.)
 • Kovács Csaba: Rubiconon innen és túl (Határokon túl. Tanulmánykötet Mark Pittaway emlékére (1971–2010). Szerk: Bartha Eszter és Varga Zsuzsanna. L’Harmattan – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2012.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Ablonczy Balázs történész, PhD, igazgató, Párizsi Magyar Intézet
 • Csík Tamás levéltáros, doktorandusz, ELTE—BTK
 • Hajnáczky Tamás kisebbségpolitikai szakértő
 • Feitl István történész, főigazgató-helyettes, Politikatörténeti Intézet
 • Kovács Csaba történész-kézirattáros, KSH Könyvtár és kézirattár
 • Lagzi Gábor történész, polonista, egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem
 • Lőwy Dániel történész, mérnök, Baltimore
 • Márkus Beáta PhD-hallgató, PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola
 • Paár Ádám PhD-hallgató, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori
 • Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program
 • Szűcs Anita PhD, adjunktus, Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok
 • Varga Lajos történész, DSc, Politikatörténeti Intézet