2008/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

POLITIKAI GONDOLKODÁS – DEMOKRATIKUS GONDOLAT

Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2008/4. szám

 • Miskolczy Ambrus: A titkostársasági kultúra születése és kiteljesedése, paroxyzmusa és felszámolása Ismertető
 • Szücs László Gergely: A „krachos liberalizmustól” a „magyar világnézetig”. A filozófiatanítás helyzete és versengő társadalomképek, 1879–1948 Ismertető
 • S. Sárdi Margit: Utópisztikus társadalomképek a sci-fi regényekben, 1870–1914 Ismertető
 • Standeisky Éva: „Morális nyugtalanság és féltő gond.” A demokrata Szekfű Gyula Ismertető
 • Szakolczai György: Szekfű Gyula és Jánosi József 1945. áprilisi levelei a Magyar Katolikus Püspöki Karnak Ismertető
 • Hubai László: Szociáldemokraták a demokráciáról, 1944–1947 Ismertető

FORRÁS

 • Feitl István: Kiegyezés vagy fegyverszünet? Kádár János 1968-ban az Írószövetségben

TANULMÁNYOK

 • Ferwagner Péter Ákos: De Gaulle májusa
 • Pölöskei Ferenc: A pártstruktúra Magyarországon a dualizmus korában

FÓRUM

 • Anderle Ádám: A chilei baloldal a 19–20. században
 • Kerekes György: Salvador Allende politikai hitvallása
 • Harsányi Iván: A chilei és a dél-európai baloldal közti kapcsolat és kölcsönhatás
 • Simor András: A forradalmi magány költői
 • Kozáry Andrea: Jelentés „a cigány lakosság körében végzett rendőri munkáról”. (Reflexió a Múltunk Romapolitikák című összeállításához, Múltunk 2008/1.)

ÍRÁSOK EGY KÖNYVRŐL

 • Kovács Csaba: Mindennapok Rákosi és Kádár korában
 • Nagy Ágnes: A hétköznapi érdekérvényesítés politikai eszköztára: a mikroközösségek konfliktusai és a pártállami logikák (Az “egy könyv”: HORVÁTH Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2008. 376 p.)

SZEMLE

 • Szabó Csaba: Az állambiztonság múltjának megismerhetősége (TABAJDI Gábor–UNGVÁRY Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon. 1956–1990. 1956-os Intézet–Corvina Kiadó, Budapest, 2008. 515 p.)
 • Mák Szilvia–Dinnyei Béla: Janka estélye. A történelem Závada Pál Idegen testünk című regényében (ZÁVADA Pál: Idegen testünk. Magvető Kiadó, Budapest, 2008. 391 p.)
 • L. Balogh Béni: „Aki meg akarja nyerni a háborút…” Béke-előkészítés Romániában a második világháború idején (Petre OTU (szerk.): Pacea de mâine. Documente ale Comisiei constituite în vederea pregátirii conferintei de pace de dupá cel de-al doilea rázboi mondial (1942–1944). Editura Militará, Bukarest, 2006. 354 p.)
 • Ormos Mária: Lenin és a leninizmus (KRAUSZ Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 548 p.)
 • Pankovits József: Könyvek Togliattiról (Roberto GUALTIERI–Carlo SPAGNOLO–Ermanno TAVIANI (szerk.): Togliatti nel suo tempo. 2007. 454 p.; Carlo SPAGNOLO: Sul memoriale di Yalta. 2007. 281 p.; Marco GALEAZZI: Togliatti e Tito. 2005. 271 p.)
 • Licskó György: Az utazás gépesítésének hőskora (Wolfgang Schivelbusch: A vasúti utazás története. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 220 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Anderle Ádám az MTA doktora, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
 • L. Balogh Béni PhD-hallgató, levéltáros, Komár-Esztergom Megyei Levéltár
 • Dinnyei Béla PhD-hallgató, tanár, Dózsa György Gimnázium (Budapest)
 • Ferwagner Péter Ákos PhD, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem
 • Harsányi Iván kandidátus, ny. egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
 • Hubai László kandidátus, főiskolai tanár, Zsigmond Király Főiskola
 • Kerekes György kandidátus, történész, politológus
 • Kovács Csaba PhD-hallgató, történész, levéltáros, Magyar Országos Levéltár
 • Kozáry Andrea kandidátus, főiskolai tanár, Rendőrtiszti Főiskola
 • Licskó György kandidátus, ny. egyetemi docens, BME
 • Mák Szilvia tanár, Dózsa György Gimnázium (Budapest)
 • Miskolczy Ambrus az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK
 • Nagy Ágnes PhD-hallgató, történész, levéltáros, Budapest Főváros Levéltára
 • Ormos Mária akadémikus, professzor emerita, Pécsi Tudományegyetem
 • Pölöskei Ferenc akadémikus, professzor emeritus, ELTE BTK
 • S. Sárdi Margit kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
 • Simor András irodalmár, főszerkesztő, Ezredvég
 • Standeisky Éva kandidátus, egyetemi docens, Debreceni Egyetem
 • Szabó Csaba PhD, főigazgató-helyettes, Magyar Országos Levéltár
 • Szakolczai György kandidátus, professzor emeritus, Általános Vállalkozási Főiskola
 • Szücs László Gergely PhD-hallgató, ELTE BTK, Politikai Filozófia Program