2010/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

AUTONÓMIÁK

 • Gergely Jenő: Az autonómiákról általában
 • Gergely Jenő: A keresztény egyházak és az izraelita felekezet autonómiája Ismertető
 • Kardos József: A Magyar Tudományos Akadémia autonómiája (1827–1949) Ismertető
 • Zachar Péter Krisztián: Kamarai autonómiák a polgári korban Ismertető
 • Rácz Kálmán: Az egyetemi autonómia Magyarországon 1848 és 1945 között Ismertető
 • Strausz Péter: Korporáció vagy hivatásrend? Az érdekképviseleti rendszer átalakításának kérdése Európában és Magyarországon 1926–1940 Ismertető
 • Rigó Balázs: Strausz Péter: Kamarák a két világháború közötti Magyarországon (L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2008. 202 p.)
 • Lénár Andor: A kamarai érdekérvényesítés lehetőségei történelmi perspektívában (STRAUSZ Péter–ZACHAR Péter Krisztián: Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2008. 323 p.)

TANULMÁNYOK

 • Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc és Berzeviczy Gergely furcsa vitája Ismertető
 • Agárdi Péter: A „Nyugat” és a „Szocializmus” Ismertető
 • Hatos Pál: Szekfű katolicizmusa Ismertető

SZEMLE

 • Pók Attila: Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20–21. században (Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. 422 p.)
 • Kiss András: Paládi-Kovács Attila: Ipari táj. Gyárak, bányák, műhelyek népe a 19–20. században (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 327.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Agárdi Péter irodalomtörténész, kandidátus, egyetemi tanár, PTE
 • Gergely Jenő MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE
 • Hatos Pál PhD, kancellár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Kardos József MTA doktora, professzor emeritus, ELTE
 • Kiss András történész, levéltáros, Magyar Országos Levéltár
 • Lénár Andor PhD-hallgató, ELTE BTK
 • Miskolczy Ambrus MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK
 • Pók Attila kandidátus, igazgatóhelyettes, MTA TTI
 • Rácz Kálmán PhD, történész
 • Rigó Balázs MA hallgató, ELTE BTK
 • Strausz Péter PhD, tudományos munkatárs, Corvinus Egyetem
 • Zachar Péter Krisztián PhD, tudományos munkatárs, Corvinus Egyetem