2015/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

ZSIDÓSÁG: KIZÁRÁS ÉS AZONOSULÁS

 • Fazekas Csaba: Prohászka Ottokár és a „hungarizmus” fogalmának genezise Ismertető
 • Harsányi László: „Egyengessétek a sivatagban az Úrnak ösvényét…”. (Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület (OMIKE) működése 1908–1938 között) Ismertető
 • Csősz László – Martina Fiamova – Gidó Attila – Kunt Gergely – Laszák Ildikó – Nina Paulovicova – Pejin Attila – Vajda Júlia: Munkaszolgálat a második világháború idején a történelmi Magyarország utódállamaiban Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Kozári Monika: A tudományos minősítés rendszere Magyarországon az 1940-es évek végétől 1960-ig, az új minősítési rendszer stabilizálódásáig Ismertető
 • Somogyvári Lajos: Munkára nevelés a középiskolában (1958–1961): az 5+1-es képzés beindítása a Tabi Állami Általános Gimnáziumban Ismertető

SZEMLE

 • Dobák Judit: Boldog téglafalak – falusi munkáskolóniák vizsgálata
  (R. NAGY József: Boldog téglafalak között. Miskolci Galéria, Miskolc 2010. 272.p.)
 • John C. Swanson: A hartai németek hosszúra nyúlt „rövid 20. százada”
  (EILER Ferenc: Németek, helyi társadalom és hatalom: Harta, 1920–1989. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2011. 201. p.)

KRÓNIKA

 • Kolozsvári Sándor: Ötven éve történt. Nagyszabású kormányfogadás a Kreml kongresszusi palotájában magyar felszólalással 1965

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Csősz László történész, főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest
 • Dobák Judit kulturális antropológus, PhD, Miskolci Egyetem
 • Fiamova, Martina PhD, történész, Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete
 • Fazekas Csaba történész, egyetemi docens, Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet, Miskolc
 • Gidó Attila PhD, történész, Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár
 • Harsányi László társadalomkutató
 • Kolozsvári Sándor ny. ezredes, a hadtudományok kandidátusa, a Zrínyi
 • Miklós Katonai Akadémia ny. tanszékvezetője
 • Kozári Monika PhD, történész, MTA Doktori Tanács Titkársága, szakreferens
 • Kunt Gergely PhD, történész, tanársegéd, Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, Miskolc
 • Laszák Ildikó pszichológus, Yad Vashem Archives Magyarországi Kutatócsoportja, oktató, Anne Frank House, Amsterdam
 • Paulovicova, Nina PhD, történész, óraadó, University of Alberta, Department of History and Classics
 • Pejin Attila történész, muzeológus, múzeumvezető, Városi Múzeum, Zenta
 • Somogyvári Lajos PhD, oktatástörténész, Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Központja, Veszprém, középiskolai tanár, Rudnay Gyula Középiskola, Tab
 • Swanson, John C. történész, professzor, University of Tennessee, Chattanooga
 • Vajda Júlia PhD, szociológus és pszichológus, ELTE TÁTK, Szociológia Tanszék, Budapest