2015/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

KULTURÁLIS NYITÁS A HRUSCSOV-ÉRÁBAN

 • Pomogáts Béla: Ablakok a nagyvilágra. A magyar irodalom világirodalmi tájékozódása 1953 és 1964 között Ismertető
 • Bárdos Judit: A Hruscsov-korszak az orosz-szovjet filmben Ismertető
 • Takács Róbert: Szovjet és magyar nyitás a kultúrában Nyugat felé 1953–1964 Ismertető

I. VILÁGHÁBORÚ: HADSZÍNTÉR ÉS HÁTORSZÁG

 • Botos János: A fizetőeszköz inflációja az első világháború alatt és után 1914–1924 Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Vámos György: Carl Lutz és a cionisták mentőakciója Budapesten 1942–1944 Ismertető
 • Malkovics Tibor: MC5: A szabadság elfelejtett gyermekei. Yippie-k és proto-punkok: radikális, újbaloldali politikai mozgalmak és az „ifjúsági zene” Ismertető
 • Pankovits József: Giorgio Napolitano, az Olasz Köztársaság XI. elnöke Ismertető

KÖZLEMÉNYEK

 • Dr. Révai Tamás: Közegészségügy és járványügy a leningrádi blokád során Ismertető

SZEMLE

 • Bartha Ákos: Kisebbségek szolgálatában
  (Népszolgálat: A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi Nándor, Filep Tamás Gusztáv, Lőrincz D. József. Kalligram, Pozsony, 2015. 338 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bárdos Judit PhD, esztéta, filozófus, ELTE BTK Filmtudomány Tanszék
 • Bartha Ákos PhD, történész, posztdoktori ösztöndíjas, MTA BTK TTI
 • Botos János kandidátus, történész
 • Malkovics Tibor PhD, politikai szociológus, Zsigmond Király Főiskola, Budapest
 • Pankovits József történész, Politikatörténeti Intézet
 • Pomogáts Béla irodalomtörténész, DSc
 • Dr. Révai Tamás habil. főorvos PhD, c. egyetemi tanár
 • Takács Róbert PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Vámos György elnök, Carl Lutz Alapítvány