2005/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

Tanulmányok

 • Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2005/4. szamStandeisky Éva: Csábtánc és kiszorítósdi. Az 1945-ös Új Szellemi Front
 • Kerepeszki Róbert: A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben

Oral history

 • Tóth Eszter Zsófia: Munkásság és oral history
 • Novák Csaba Zoltán: A párt szolgálatában. Kádersors a Székelyföldön
 • Karlaki Orsolya: Ritka minta: Fehér holló őrs
 • Szarka Eszter: “Úgyhogy körülbelül így történt…” Egy önéletrajzi elbeszélés és értelmezése
 • Sárai Szabó Katalin: Változatok az identitásra
 • Gyarmati Gyöngyi: Az oral history kézikönyve (The Oral History Manual, 2002)
 • Lénárt András: “Az én huszadik századom” (Losonczi Ágnes: Sorsba fordult történelem, 2005)
 • Juhász Borbála: Napasszonyok és Holdkisasszonyok (Pető Andrea: Napasszonyok és Holdkisasszonyok, 2003)

Könyvek egy témáról

 • Kapcsolatok és keresztutak (Varga Szabolcs)
 • Magyar múlt horvát szemmel (Hornyák Árpád)
 • A magyar diplomácia déli szomszédságpolitikája az 1920-as években (Harsányi Iván)
 • Hasonló kezdetek – eltérő folytatás (Sokcsevits Dénes)
 • Román-magyar kapcsolattörténet (Egry Gábor)
 • Magyar-román kapcsolatok, 1956-1958 (Stefano Bottoni)
 • Gáll Ernő naplója (Illés László)

Szemle

 • Kelet-Európa története a 20. század első felében (Juhász József)
 • Magyarország a hidegháborúban (Magyarics Tamás)
 • Magyarország betagolása a szovjet érdekszférába (Hajdu Tibor)
 • “Oly távol vagy tőlem és mégis közel” (Papp István)

E számunk szerzői:

 • Stefano Bottoni, PhD, Bolognai Egyetem
 • Egry Gábor, tud. segédmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Gyarmati Gyöngyi, PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem
 • Hajdu Tibor, a tört. tud. doktora, tudományos tanácsadó, MTA TTI
 • Harsányi Iván, kandidátus, ny. egy. tanár
 • Hornyák Árpád, PhD, egy. tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem
 • Illés László, kandidátus, irodalomtörténész
 • Juhász Borbála, nőtörténész, esélyegyenlőségi szakértő
 • Juhász József, kandidátus, egy. docens, ELTE
 • Karlaki Orsolya, kulturális antropológus
 • Kerepeszki Róbert, egy. hallgató, Debreceni Egyetem
 • Lénárt András, PhD-hallgató, fiatal kutatói ösztöndíjas, OSZK-MTA 1956-os Kutatóhely
 • Magyarics Tamás, kandidátus, egy. docens, ELTE
 • Novák Csaba Zoltán, Román Tudományos Akadémia Gheorge Şincai Kutatóintézet, Marosvásárhely
 • Papp István, PhD-hallgató, levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Sárai Szabó Katalin, PhD-hallgató, etnográfus
 • Sokcsevits Dénes, PhD, egy. docens, Pécsi Tudományegyetem
 • Standeisky Éva, kandidátus, egy. docens, Debreceni Egyetem
 • Szarka Eszter, PhD-hallgató, ELTE
 • Tóth Eszter Zsófia, PhD, tud. munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Varga Szabolcs, tanársegéd, Pécsi Hittudományi Főiskola