Szerkesztőbizottság és Tanácsadó Testület

 
Tanácsadó testület

Agárdi Péter
Baráth Magdolna
Barta Róbert
Bayer József
Stefano Bottoni
Ferwágner Péter Ákos
Fischer Ferenc
Holly Case
Feitl István
Hubai László
Izsák Lajos
Kalmár Melinda
Krausz Tamás
Laczó Ferenc
Martin Mevius
Palasik Mária
Pritz Pál
Rainer M. János
Ripp Zoltán
Romsics Ignác
A. Sajti Enikő
Sipos András
Sipos Balázs
Standeisky Éva
Székely Gábor (elnök)
Valuch Tibor
Varga Zsuzsanna
Susan Zimmermann

Szerkesztőbizottság

Takács Róbert (felelős szerkesztő)
Egry Gábor
Fiziker Róbert
Ignácz Károly
Szívós Erika
Leslie Waters

Alapító főszerkesztő:
Sipos Levente († 2015)

Munkatársak

Kiss Anna (szerkesztőségi titkár)
Hradeczky Móni (szerkesztő)

Tördelés: Volos Bt.

Impresszum

Kiadja: a Napvilág Kiadó Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 11–13.
A kiadásért felel a Napvilág Kiadó ügyvezető igazgatója
A szerkesztésért felelős személy: Takács Róbert

ISSN 0864-960X (Nyomtatott)
ISSN 2677-156X (Online)