Szerkesztőbizottság és Tanácsadó Testület

 
Tanácsadó testület

Agárdi Péter
Baráth Magdolna
Barta Róbert
Bayer József
Stefano Bottoni
Holly Case
Feitl István
Hubai László
Izsák Lajos
Johancsik János
Krausz Tamás
Martin Mevius
Palasik Mária
Pritz Pál
Rainer M. János
Ripp Zoltán
Romsics Ignác
A. Sajti Enikő
Sipos Balázs
Standeisky Éva
Székely Gábor (elnök)
Valuch Tibor
Varga Zsuzsanna
Vida István

Szerkesztőbizottság

Takács Róbert (felelős szerkesztő)
Egry Gábor
Fiziker Róbert
Ignácz Károly
Szívós Erika
Leslie Waters

Alapító főszerkesztő:
Sipos Levente († 2015)

Munkatársak

Kiss Anna (szerkesztőségi titkár)
Moharos Éva (szerkesztő)
Hradeczky Móni (szerkesztő)

Tördelés: Volos Bt.

Impresszum

Kiadja: a Napvilág Kiadó Kft.
Székhely: 1039 Budapest, Attila u. 88.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
A kiadásért felel a Napvilág Kiadó ügyvezető igazgatója
A szerkesztésért felelős személy: Takács Róbert

ISSN 0864-960X (Nyomtatott)
ISSN 2677-156X (Online)