2007/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

1956 és a világ

 • Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2007/1 számAlekszandr Sztikalin: Ilja Ehrenburg és az 1956-os magyarországi események. Az író viszonya a hruscsovi pártelithez és a nyugati baloldali értelmiséghez az 1950-es években
 • Pankovits József: 1956 és az olasz kommunisták
 • Juraj Marušiak: Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia
 • Berkes Tamás: Az ötvenhatos cseh passzivitás okai és értelmezése
 • Novák Csaba Zoltán: A Román Munkáspárt magyar kádereinek 1956-os megéléstörténetei
 • Faludi Péter: Két jelentés Észak-Koreából
 • Vida István: Egy amerikai újságíró interjúja Kovács Bélával 1956. november 4-én
 • Donáth Ferenc: Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények
 • Szabó Juliet: “…s várja eltévedt fiait is.” Az MSZMP repatriálási és hazalátogatási politikája 1956 és 1963 között

Fórum

 • Tudományos konferencia 1956 ötvenedik évfordulójáról (Takács Róbert)

Tanulmány

 • Ángeles Egido León: Manuel Azaña, a kevéssé ismert értelmiségi

Könyvek egy témáról

 • A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve (Szilágyi Ágnes Judit)
 • A polgári átalakulás Spanyolországban 1808-1868 (Szigetvári Krisztián)
 • Spanyol dilemmák – spanyol megoldások (Rákóczi István)
 • Az ibériai jelenkor és Európa (Harsányi Iván)

Szemle

 • Autonómiák Magyarországon 1848-2000 (Gosztonyi Gergely)
 • A “fényes szelek” fényében és árnyékában (Papp István)
 • A Magyar Távirati Iroda története 1945-1948 (Pirityi Sándor)

E számunk szerzői:

 • Berkes Tamás kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet
 • Cseresnyés Ferenc PhD, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem
 • Donáth Ferenc orvos, jogvédő, a Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezetének elnöke
 • Ángeles Egido León professzor, UNED-Madrid
 • Faludi Péter történész-orientalista, Korea-kutató
 • Gosztonyi Gergely PhD-hallgató, ELTE ÁJK
 • Harsányi Iván kandidátus, ny. egyetemi tanár
 • Juraj Marusiak PhD, Szlovák Tudományos Akadémia, Politikatudományi Intézet
 • Novák Csaba Zoltán PhD-hallgató, Román Tudományos Akadémia
 • Gheorge Şincai Kutatóintézet, Marosvásárhely
 • Pankovits József kandidátus, történész
 • Papp István PhD-hallgató, levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Pirityi Sándor újságíró, az “MTI Örökös Tudósítója”
 • Rákóczi István kandidátus, egyetemi docens
 • Szabó Juliett politológus, PhD-hallgató, ELTE
 • Szigetvári Krisztián PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem
 • Szilágyi Ágnes Judit kandidátus, egyetemi docens, Pannon Egyetem
 • Alekszandr Sztikalin kandidátus, tudományos munkatárs, Orosz
 • Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézet
 • Takács Róbert PhD-hallgató, tudományos segédmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Vida István az MTA doktora, tudományos tanácsadó, MTA-ELTE