2007/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

Munkásosztály és munkáséletmód

 • Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2007/2 szám

  Bartha Eszter: “Mi hasznunk a szocializmusból?” A munkások és az új gazdasági rendszer Kelet-Németországban

 • Horváth Sándor: A lakás és a fürdő: a munkás- és szociálpolitika prototípusai az ötvenes években
 • Kiss András: A Csepel Autógyár történetéről
 • R. Nagy József: Falusi munkáskolóniák lakóinak morálfelfogása Északkelet-Magyarországon
 • Szenttamási István Tamás: “A bánya, az volt az életem…” A munkahely hatása az identitás alakulására a szocialista Lyukóbányán
  Szalai Miklós: A munkásosztály marxista fogalmai (Történeti áttekintés)

Magyar szociáldemokraták

 • Kozáry Andrea: Írástudók, “szellemi munkások” a korai magyar szociáldemokráciában: Politzer, Külföldi, Frankel
 • Varga Lajos: A magyar szociáldemokraták a háború “győzelmes” éveiben (1914-1916)
 • Szabó Éva: Andreánszky István életútja
 • Standeisky Éva: Kassák Lajos-interjú 1960-ból
 • Jemnitz János: A volt Szociáldemokrata Párt baloldali tagjainak 1956. novemberi levele Kádár Jánoshoz
 • Sipos Balázs: Déry Tibor, a barát, Kéthly Anna, a fond

Szemle

 • A modern magyar demokratikus kultúra “eredeti jellegzetességei” (Fenyő István)
 • A kémfőnök vallomásai (Ormos Mária)
 • A kilencvenéves Eric Hobsbawm – ismét magyar nyelven (Krausz Tamás)

E számunk szerzői:

 • Bartha Eszter PhD, egyetemi tanársegéd, ELTE BTK
 • Fenyő István az MTA doktora, irodalomtörténész
 • Horváth Sándor PhD, tud. munkatárs, MTA TTI
 • Jemnitz János az MTA doktora, ny. tud. tanácsadó
 • Krausz Tamás az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK
 • Kiss András fiatal kutató, MTA TTI
 • Kozáry Andrea kandidátus, főiskolai tanár, Rendőrtiszti Főiskola
 • R. Nagy József PhD, egy. adjunktus, Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék
 • Ormos Mária akadémikus, professor emerita, Pécsi Tudományegyetem
 • Sipos Balázs PhD, tud. főmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Standeisky Éva kandidátus, egyetemi docens, Debreceni Egyetem
 • Szabó Éva ny. főlevéltáros
 • Szalai Miklós PhD, tud. munkatárs, MTA TTI
 • Szenttamási István Tamás egyetemi hallgató, Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék
 • Varga Lajos az MTA doktora, történész