2008/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

FOGYASZTÁSTÖRTÉNET

Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2008/3. szám

 • Gyáni Gábor: A fogyasztás forradalmától a fogyasztói társadalomig. Historiográfiai vázlat Ismertető
 • Bódy Zsombor: A vásárlás és a történészek. A fogyasztás története a politikatörténet, a gazdaságtörténet és a társadalom/kultúrtörténet metszéspontján a német nyelvű történetírásban Ismertető
 • Valuch Tibor: Csepel bicikli, Caesar konyak, Symphonia, Trapper farmer. A fogyasztás és a fogyasztói magatartás változásai a szocialista korszakban Ismertető
 • Horváth Sándor: Csudapest és a frizsiderszocializmus: a fogyasztás jelentései, a turizmus és a fogyasztáskritika az 1960-as években Ismertető
 • Karlaki Orsolya: Autó-mobil? Személygépkocsi-használat a Kádár-korszakban
 • Tamáska Máté: Kockaházat a skanzenbe? Az utóparaszti háztípus helye a vidéki házfejlődésben
 • Juhász Katalin: A tisztálkodás és szépségápolás átalakulása falun az 1960–1970-es években
 • Gerhard Péter – Koltai Gábor: A fogyasztás társadalomtörténete

NYILVÁNOSSÁG – 1968

 • Feitl István: A nyilvánosság és feltételrendszere – 1968 Ismertető
 • Takács Róbert: A sajtónyilvánosság szerkezete
 • Vámos György: A Magyar Rádió és közléspolitikája a hatvanas évek második felében
 • Horváth Edina: A Magyar Televízió műsorpolitikája – 1968

TANULMÁNYOK

 • Palasik Mária: Budapest polgármesterei 1945 után Ismertető
 • Ring Orsolya: A színjátszás harmadik útja és a hatalom. Az alternatív Orfeo Együttes kálváriája az 1970-es években Ismertető

FORRÁS

 • Varga Zsuzsanna: Lőcsei Pál 1956-os riportja a termelőszövetkezetekről

SZEMLE

 • Egry Gábor: Egy hanyatlástörténet (GYURGYÁK János: „Ezzé lett magyar hazátok.” A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 660 p.)
 • Kiss Réka: A népi kollégiumi mozgalom 1945 előtt (PAPP István: A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetségek gondozása, vagy tudatos elitnevelési kísérlet? (Politikatörténeti füzetek, XXVI.) Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 336 p.)
 • Baráth Magdolna: Magyarország és Ausztria 1945–1956 közötti kapcsolatainak történetéről (Iratok a magyar–osztrák kapcsolatok történetéhez. Válogatta, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és a bevezető
  tanulmányt írta: GECSÉNYI Lajos. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2007. 395 p.)
 • Knausz Imre: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945–1960 (DONÁTH Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945–1960. Trezor Kiadó, Budapest, 2008. 586 p.)
 • Kiss András: Az egykori Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom (STRASSENREITER Erzsébet: A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom története 1944. október – 1948. március. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 296 p.)
 • Kaltenecker Krisztina: A soproni németek kitelepítése (KRISCH András: A soproni németek kitelepítése 1946. Lektorálta: Norbert SPANNENBERGER. Escort Tourist Utazási Iroda és Könyvkiadó Bt., Sopron, 2006. 159 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bódy Zsombor PhD, történész, szociológus, adjunktus, Miskolci Egyetem BTK, Történeti Intézet
 • Egry Gábor PhD, tud. munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Feitl István főigazgató-helyettes, Politikatörténeti Intézet
 • Gerhard Péter PhD-hallgató, levéltáros, Budapest Főváros Levéltára
 • Gyáni Gábor az MTA doktora, tud. tanácsadó, MTA Történettudományi Intézete
 • Horváth Edina történész, Magyar Televízió, Archívum
 • Horváth Sándor PhD, történész, tud. munkatárs, MTA Történettudományi Intézete
 • Juhász Katalin PhD, etnográfus, tud. főmunkatárs, MTA Néprajzi Kutatóintézete
 • Kaltenecker Orsolya tanár, Friedrich Schiller Gimnázium
 • Karlaky Orsolya kulturális antropológus, Miskolc
 • Kiss Réka tud. munkatárs, MTA Néprajzi Kutatóintézete
 • Kiss András történész, levéltáros, Magyar Országos Levéltár
 • Knausz Imre kandidátus, intézetigazgató, Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet
 • Koltai Gábor PhD-hallgató, levéltáros, Budapest Főváros Levéltára
 • Palasik Mária kandidátus, tud. kutató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Ring Orsolya levéltáros, Magyar Országos Levéltár
 • Takács Róbert PhD-hallgató, tud. titkár, Politikatörténeti Intézet
 • Tamáska Máté szociológus, műemlékvédelmi szakember, ELTE Társadalomtudományi Kar
 • Valuch Tibor PhD, történész, tud. főmunkatárs, 1956-os Intézet
 • Vámos György újságíró
 • Varga Zsuzsanna kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK Történeti Intézet