2009/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

TANULMÁNYOK

Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2009/2. szám

 • Fülöp Mihály: Az Európai Tanácsadó Bizottság (1943–1945) III. A Moszkvába térített fegyverszünetek Ismertető
 • Keith Hitchins: Radikális gondolkodás Délkelet-Európában a két világháború között: egy új generáció szembesül Európával Ismertető
 • Kovács Tamás: Az ellenforradalmi rendszer politikai rendészetének genezise, 1919–1921 Ismertető
 • Csönge Attila: „A hangsúly azon van, hogy ne tiszteljük a törvényeket nagyon”. Az 1947-es választások a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei források tükrében Ismertető
 • Klenjánszky Sarolta: Rákosi Magyarországának irodalomdiplomáciája a francia kapcsolatok tükrében Ismertető

“A NAGY VILÁGON E KÍVÜL?” EMIGRÁCIÓ, HAZA, POLITIKA

 • Ablonczy Balázs: Ribillió északon. Egy Szent István-napi verekedés 1929-ben Ismertető
 • Szabó Juliet: Fellazítási politika a Kádár-rendszerben. Az MSZMP propagandatevékenysége 1958 és 1963 között Ismertető
 • Ring Orsolya: „Magyar Kultúra Barátainak Egyesülete”. A Nemzeti Színház felépítésére indított gyűjtés és a hírszerzés kapcsolata Ismertető

SZEMLE

 • Licskó György: Szubjektív történelem – tudományos feldolgozásban (PIHURIK Judit: Naplók és memoárok a Don-kanyarból, 1942–1943. Napvilág Kiadó, Budapest, 2007. 222 p.)
 • Egry Gábor: Agitátorok, szervezők, aktivisták – avagy hogyan épül a nemzet? (Pieter M. JUDSON: Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Harvard University Press, Cambridge, 2006. 332.)
 • Havas Péter: Jemnitz János: James Keir Hardie (Volos Bt., Mogyoród, 2007. 198 p.)
 • Kovács Csaba: Kilátás és kilátástalanság (N. Kovács Tímea (szerk.): Lakótelepek. A modernitás laboratóriumai. Kijárat Kiadó, Budapest, 2008. 172 p.)

HELYREIGAZÍTÁS

 • Helyreigazítás Ismertető semmi része nincs. Idevágó munkámról P. Jánosi úr adhat fölvilágosítást.”3 Mészáros a könyv 84. oldalának 10. lábjegyzetében megadja ugyanazt az iktatószámot, amit előző könyvében, és Drahos rájegyzését ugyancsak közli.
  A fentiek alapján tehát bizonyos, hogy az irat Barankovics István munkája.

  1 SZAKOLCZAI György: Szekfű Gyula és Jánosi József 1945. áprilisi levelei a Magyar Katolikus Püspöki Karnak. Múltunk, 2008/4. 110–133.
  2 MÉSZÁROS István: Mindszenty és Barankovics. Adalékok a „keresztény párt” problematikájához. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005. 26. (A Barankovics-levél helye: 69–74.)
  3 MÉSZÁROS István: Árnyak és fények. Kiegészítések a Mindszenty-életrajzhoz. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2008. 73. (Kiemelések az eredetiben.) – Mészáros István ez a könyve lényegesen pozitívabb, megítélésem szerint a történelmi tényeknek jobban megfelelő képet rajzol Barankovicsról, mint a 2005-ös munkája. Vö. SZAKOLCZAI György: A nagy vita a keresztény politikáról. Egyházfórum, 2008/5., 6., 2009/1., 2.

  Helyreigazítás

  A Múltunk 2009. évi első számából kimaradt, hogy Matilde Eiroa: A múltbeli kapcsolatoktól a jelenkori követelményekig. A spanyol–magyar kapcsolatok helyreállításának folyamata című tanulmányát Rozsnyai Katalin fordította. A hibáért bocsánatot kérünk, a felelősség természetesen kizárólag minket terhel.

  Egry Gábor
  felelős szerkesztő”]

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Ablonczy Balázs PhD, egyetemi adjunktus, ELTE
 • Csönge Attila levéltáros, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
 • Egry Gábor PhD, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Fülöp Mihály kandidátus, egyetemi magántanár, Debreceni Egyetem
 • Havas Péter ny. tudományos főmunkatárs, MTA PTI
 • Hitchins, Keith professzor, University of Illinois, Urbana-Champaign
 • Klenjánszky Sarolta történész, PhD-hallgató
 • Kovács Csaba PhD-hallgató, ELTE
 • Kovács Tamás PhD, történész, Magyar Országos Levéltár
 • Licskó György kandidátus, ny. egyetemi docens, BME
 • Ring Orsolya levéltáros, Magyar Országos Levéltár
 • Szabó Juliet történész, doktorandusz

A szám cikkei letölthetők innen… (regisztráció és bejelentkezés után)