2009/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

BUDAPEST ’50

Múltunk Politikatörténeti Folyóirat 2009/3. szám

 • Sipos András: Nagy-Budapest létrehozásától Nagy-Budapest revíziójáig (1949–1956) Ismertető
 • Feitl István: Áttérés a tanácsrendszerre a fővárosban (1948–1953) Ismertető
 • Kocsis János Balázs: Lakáspolitika Budapesten, 1950–1959 Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Kozári Monika: Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíjának kialakulása és szabályozása az I. világháború előtt Ismertető
 • Klestenitz Tibor: Sajtó, felekezet, politika. A Központi Sajtóvállalat első évei (1919–1922) Ismertető
 • Paksy Zoltán: A nemzetiszocialista mozgalmak megszerveződése, párt- és regionális struktúrája Magyarországon az 1930-as években Ismertető
 • Kiss Dávid: A Munkásőrség megalakítása Ismertető

SZEMLE

 • Baráth Magdolna: Az „inspirált forradalom” szovjet dokumentumai
  (Vengerszkije szobityija 1956 goda glazami KGB i MVD SZSZSZR. Szbornyik dokumentov. Szosztavityeli: A. A. ZDANOVICS–V. K. BILINYIN–V. K. GASZANOV–V. I. KOROTAJEV–V. F. LASKUL. Objegyinyennaja redakcija MVD Rosszii, Moszkva, 2009. 519 p.)
 • Papp István: Nagy József: A hagyományos paraszti társadalom felbomlásának kezdetei, 1945–1956 (Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. 334 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Baráth Magdolna PhD, osztályvezető, ÁBTL
 • Feitl István főigazgató-helyettes, Politikatörténeti Intézet
 • Kiss Dávid PhD-hallgató, ELTE BTK Jelenkori Magyar Történeti Program
 • Kocsis János Balázs PhD, városszociológus és várostörténész, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja
 • Klestenitz Tibor történész, doktorjelölt, ELTE BTK
 • Kozári Monika PhD, MTA Doktori Tanács Titkársága, szakreferens
 • Paksy Zoltán PhD, főlevéltáros, Zala Megyei Levéltár
 • Papp István PhD, történész-levéltáros, ÁBTL
 • Sipos András PhD, főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára