2010/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

TANULMÁNYOK

 • Nagy Ágnes: A pártállam megmérettetése a lakáshivatalban. Politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés a koalíciós időszakban Ismertető
 • Molnár János: Razziák a fővárosban. A gazdasági rendőrség tevékenysége 1945–1948 között Ismertető
 • Gonda Gábor: Nemzetállamok és kisebbségek. Az egységes nemzetállamok megteremtésére tett kísérletek és a német kisebbségi csoportok Európában, a 20. század első felében Ismertető
 • Janek István: Magyar közeledési szándékok a szlovák vezetőkhöz 1943–1944 folyamán Ismertető
 • Laczó Ferenc: Magyar zsidó helyzetértékelések és tervek a második világháború idején. Politikai-eszmetörténeti elemzés az Ararát évkönyvek alapján Ismertető

KRÓNIKA

 • Konok Péter: Húszesztendős a Politikatörténeti Alapítvány. A jelenkortörténet-írás problémái – kerekasztal-beszélgetés a Politikatörténeti Intézetben – A Napvilág Kiadó 15 éve

SZEMLE

 • Surányi Róbert: Brit munkáspárti kormányok a mérlegen (HAVAS Péter: Attlee-től Brownig. A brit Munkáspárt kormányzási tapasztalatairól (1945–2008). Politikatörténeti füzetek XXIX. Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. 219 p.)
 • Szakály Sándor: A nők útja a politikába (SIMÁNDI Irén: Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon, 1848–1938. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009. 247 p.)
 • Agárdi Péter: Justus Pál ébresztése (JEMNITZ János, SZÉKELY Gábor (szerk.): Justus Pál. Magyar Lajos Alapítvány, Budapest, 2008. 180 p.)
 • Krahulcsán Zsolt: Ellenkormányzás (Kádár János első kormányának jegyzőkönyvei, 1956. november 7.–1958. január 25. Szerkesztette, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta: BARÁTH Magdolna. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2009. 1247 p.)
 • Sipos Péter: Időszerűtlenül (KRAUSZ Tamás–VÉRTES Judit (szerk.): 1919. A Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak. L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, 2010. 283 p.)
 • Petrás Éva: Misztikus-e a Szent Korona? (Kees TESZELSZKY: Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. Bencés Kiadó, Historia pro futuro, Pannonhalma, 2009. 384 p.)
 • Szokolay Katalin: Miért éppen Lengyelország? (MITROVITS Miklós: A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika 1980–1981. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 348 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Agárdi Péter irodalomtörténész, kandidátus, egyetemi tanár, PTE
 • Gonda Gábor PhD-hallgató, PTE-BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 • Janek István PhD, tudományos segédmunkatárs, MTA TTI
 • Krahulcsán Zsolt levéltáros, ÁBTL
 • Laczó Ferenc tudományos munkatárs, Jénai Egyetem
 • Molnár János PhD-hallgató, Debreceni Egyetem
 • Nagy Ágnes történész, levéltáros, Budapest Főváros Levéltára
 • Petrás Éva történész, PhD
 • Sipos Péter történész, MTA doktora, tudományos tanácsadó, MTA TTI
 • Surányi Róbert történész, kandidátus, egyetemi docens
 • Szakály Sándor történész, MTA doktora, egyetemi tanár, Pannon Egyetem
 • Szokolay Katalin történész, kandidátus