2011/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

MUNKÁSOK, RENDSZERVÁLTÁS, OSZTÁLYPOLITIKA

 • Mark Pittaway: A magyar munkásság és a rendszerváltás Ismertető
 • Bartha Eszter: „Én csalódtam ebben a kapitalizmusban”. A munkástudat fejlődése az NDK-ban és Magyarországon a rendszerváltás után Ismertető
 • Kees van der Pijl: Kelet-Európa alávetett nyugati integrációja – a rendszerváltás osztálypolitikája Ismertető
 • TANULMÁNYOK
 • Ioana Macrea-Toma: Írói intézmények a román államszocializmusban. Ideológiai kiindulópontok és szakmai következmények Ismertető
 • Csoma Lajos: “Mindent akarunk!” 1968 és az anarchizmus Ismertető
 • Stomfai Márk: 20. századi latin-amerikai forradalmi modellek Ismertető
 • Dombovári Ádám: Vármegyei tisztújítások és országgyűlési követválasztások Pest megyében, 1818–1845 Ismertető

KRÓNIKA

 • Földes György: Kortörténet és jelenkritika. Húsz év köztes térben – a Politikatörténeti Intézet kettős vállalása

ÍRÁSOK EGY KÖNYVRŐL

 • Szajda Szilárd: Pártok és politikusok Magyarországon 1944–1994
 • Feitl István: Életműkötet (IZSÁK Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944–1994. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 466 p.)

SZEMLE

 • Mucsi Ferenc: Háború, forradalom, szociáldemokrácia (VARGA Lajos: Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon 1914. július–1919. március. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 560 p.)
 • Varsányi Erika: (Nem csak) várospolitika jobbról (GERGELY Jenő: A keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). Gondolat, MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Budapest, 2010. 400 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bartha Eszter történész-szociológus, PhD, tanársegéd, ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék
 • Csoma Lajos történész
 • Dombovári Ádám PhD-hallgató, ELTE BTK
 • Feitl István főigazgató-helyettes, Politikatörténeti Intézet
 • Földes György MTA doktora, főigazgató, Politikatörténeti Intézet
 • Macrea-Toma, Ioana történész, PhD
 • Mucsi Ferenc történész, MTA doktora
 • Kees van der Pilj Professor of International Relations, University of Sussex
 • Mark Pittaway † senior lecturer, Open University
 • Stomfai Márk mesteri hallgató, Szegedi Egyetem
 • Szajda Szilárd doktorandusz, Miskolci Egyetem
 • Varsányi Erika történész, kandidátus