2011/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

 • Az olvasóhoz Ismertető

KORKÉPEK ÉS LÁTSZATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

 • Szécsényi András: Végváry József pályája: a Turul Szövetségtől az ÁVH-ig Ismertető
 • Kerepeszki Róbert: A budaörsi csata emlékezete és a királykérdés a két világháború közötti egyetemi ifjúsági mozgalmak politikai gondolkodásában Ismertető
 • Püski Levente: A parlamenti politizálás nyilvánossága a Horthy-korszakban Ismertető
 • Laczó Ferenc: A válságtudat történetisége. A Horthy-kor és a nácizmus egykorú magyar zsidó értelmezéseiről Ismertető

DIPLOMÁCIA A KÁDÁR-KORSZAKBAN. EGY KONFERENCIA ANYAGÁBÓL

 • Pierre Bouillon: Egy párbeszéd kezdete: magyar-francia kapcsolatok az enyhülés hajnalán Ismertető
 • Kecskés D. Gusztáv: Franciaország, Kelet-Közép-Európa és Magyarország Georges Pompidou elnöksége idején, 1969–1974 Ismertető
 • Mitrovits Miklós: Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel-magyar viszony szakítópróbái (1956–1968) Ismertető

FORRÁSOK

 • S. Novotny Júlia: Munkahelyi rendszerváltás alulról. (Visszaemlékezés Ismertető
 • Takács Tibor: „Mert megijedni való most már nincs”. Kádár János beszéde az MSZMP 1957. február 17-i Pest megyei nagyaktíváján Ismertető

SZEMLE

 • Sipos Péter: Végtelen mezőkön
  (VARGA Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941–1956). Az oroszországi levéltári források tükrében. Ruszisztikai könyvek XXIII. Budapest, Russica Pannonicana, Pannonica Kiadó, 2009. 391 p.)
 • Paár Ádám: Egy hamburgi világpolgár gondolatai
  (Helmut SCHMIDT: Nyugállományban. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2010. 379 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • KEREPESZKI RÓBERT történész, PhD, egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet
 • BOUILLON, PIERRE doktorandusz hallgató, Panthéon-Sorbonne Egyetem, Párizs (I), jelenkori történelem szak
 • KECSKÉS D. GUSZTÁV történész, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet
 • LACZÓ FERENC történész, PhD, tudományos munkatárs, Imre Kertész Kolleg, Jena
 • MITROVITS MIKLÓS történész, PhD, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • PAÁR ÁDÁM történész, doktorandusz hallgató (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)
 • PÜSKI LEVENTE történész, PhD, egyetemi docens
 • S. NOVOTNY JÚLIA ny. egyetemi adjunktus, dr.univ.
 • SIPOS PÉTER a történettudomány doktora, tudományos főtanácsadó, MTA TTI
 • SZÉCSÉNYI ANDRÁS gyűjteményvezető, Holokauszt Emlékközpont
 • TAKÁCS TIBOR történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára