2011/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

JOGTÖRTÉNET

 • Bevezetés (Németh László Sándor)
 • Németh László Sándor–Tóth Eszter Zsófia: A görög géplakatos, a Mercedes hátsó ülése és a szürke játékmackó. Perek Magyarországon NDK- és NSZK-állampolgárok tiltott határátlépései miatt az 1960-as évek második felében Ismertető
 • Schweitzer Gábor: A „Pázmány”-tól az „Eötvös”-ig. Adalékok a budapesti jogi fakultás történetéhez (1945–1950) Ismertető
 • Mikó Zsuzsanna: Egy per anatómiája Ismertető
 • Zsidai Ágnes: Elmaradt katarzis. Jelentés a Történeti Levéltárból Ismertető
 • Völgyesi Levente: A magyarországi építési jog és épített örökség védelmének hatvan éve (1937–1997) Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Fiziker Róbert: Kreisky 100. Őfelsége, I. Bruno, Mallorca császára Ismertető
 • Varsányi Erika: A Szociáldemokrata Párt frakciójának várospolitikája Budapesten (1945–1948) Ismertető
 • Vitári Zsolt: A Hitlerjugend külkapcsolatai 1933 és 1939 között. I. Ismertető
 • Harsányi Iván: Egy különös kapcsolat fordulatos története. A Franco-adminisztráció magyar de jure elismerése (1936–1938) Ismertető
 • Katona Eszter: Mussolini és a spanyol polgárháború Ismertető

SZEMLE

 • Fenyő István: A magyar demokratikus kultúra apostola (Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig. I–IV. Lucidus Kiadó, Budapest, 2009–2010.)
 • Paár Ádám: Közgyűlést választ a főváros (Feitl István–Ignácz Károly (szerk.): Önkormányzati választások Budapesten 1867–2010. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 332 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Fenyő István DSc, irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár
 • Fiziker Róbert PhD, történész, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
 • Harsányi Iván kandidátus, történész, egyetemi docens, PTE
 • Katona Eszter PhD, történész, egyetemi adjunktus, SZTE Hispanisztikai Tanszék
 • Mikó Zsuzsanna történész-levéltáros, megbízott főigazgató, Magyar Országos Levéltár
 • Németh László Sándor dr. jur., főlevéltáros, főosztályvezető, Magyar Országos Levéltár
 • Paár Ádám történész, doktorandusz hallgató, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program
 • Schweitzer Gábor PhD, jogtörténész
 • Tóth Eszter Zsófia PhD, történész-levéltáros, Magyar Országos Levéltár
 • Varsányi Erika kandidátus, történész
 • Vitári Zsolt történész, PTE Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék
 • Völgyesi Levente PhD, történész-teológus, egyetemi docens
 • Zsidai Ágnes kandidátus, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK