2012/1-2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

 • Bevezetés. Kádár János és egy korszak arcai (Egry Gábor) Ismertető

EGY KORSZAK ARCAI

 • Majtényi György: Így élt Kádár János. A ressentiment diktátorának mindennapjai Ismertető
 • Borhi László: Kádár és az Egyesült Államok Ismertető
 • Dunai Andrea: A protokoll tükrében. Kádár János az NDK-ban Ismertető
 • Mari Vares: Kádár János és a kádári Magyarország képe Finnországban 1956 és 1988 között Ismertető
 • Lénárt András: „A szocializmus külföldi útjain.” Idegenvezetők visszaemlékezései a szervezett utazásokra Ismertető
 • Hell Roland: Kádár János a magyarországi államszocializmus vezető politikusainak emlékezetében Ismertető

BUDAPEST

 • Kocsis János Balázs: Lakáspolitika Budapesten 1960–1975 között. A szocialista lakáspolitika „aranykora” Ismertető
 • Szívós Erika: Bérházvilág 1970-ben: egy belső-erzsébetvárosi ház társadalma és lakásviszonyai Ismertető
 • Kondor Attila Csaba: A budapesti iparpolitika néhány sajátossága a Kádár-korszakban: konfliktusmezők és következményeik Ismertető

SZEMLE

 • Kővágó Sarolta: A Szabad Európa Rádió és a magyar forradalom
  (Sajtó alá rendezte: VÁMOS György. História Könyvtár–Okmánytár 7. História–MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2010. 1270 p.)

A TÁRSADALOM ÉS A POLITIKA

 • Valuch Tibor: A társadalmi változások néhány jellegzetessége Magyarországon a Kádár-korszakban Ismertető
 • Tomka Béla: Szociálpolitika Magyarországon a Kádár-rendszer időszakában: intézmények, funkciók és szakaszok Ismertető
 • Fleck Zoltán: Jogrendszer, állami szabályozás és igazságszolgáltatás a Kádár-korszakban Ismertető
 • Takács Róbert: Partnerség és elidegenedés – a kádári sajtó- és tájékoztatáspolitika íve Ismertető
 • Ispán Ágota Lídia: Faluvillamosítás Magyarországon 1945 után Ismertető
 • Sipos Levente: Az 1963-as általános közkegyelem

EGY KORSZAK MÉRLEGE

 • Földes György: Kádár János és a magyar desztalinizáció
 • Mitrovits Miklós: Megjegyzések a Kádár-korszak értelmezéséhez és vitás kérdéseihez (RAINER M. János: Bevezetés a kádárizmusba. Budapest, 1956-os Intézet–L’Harmattan Kiadó, 2011.)
 • Egry Gábor: A leszakadás évtizedei? (TOMKA Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 306. p.)

FOTÓK

(Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár, Kádár János hagyatéka)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Borhi László kandidátus, MTA TTI
 • Dunai Andrea szabadfoglalkozású kutató újságíró, fordító és provenienciakutató, Berlin
 • Hell Roland PhD-hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola
 • Kocsis János Balázs PhD, városszociológus, egyetemi adjunktus, Budapesti
 • Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja
 • Kondor Attila Csaba PhD, üzletág-igazgató, Területfejlesztési és Turisztikai Üzletág, Aquaprofit Zrt.
 • Kővágó Sarolta művelődéstörténész, kandidátus, ny. főiskolai tanár
 • Lénárt András történész, PhD, OSZK 1956-os Intézet
 • Majtényi György történész, PhD, Magyar Országos Levéltár
 • Szívós Erika történész, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Történeti Intézet, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
 • Vares, Mari PhD, tudományos kutató, Jyväskyläi Egyetem, Történeti és Etnológiai Tanszék

 

 • Egry Gábor PhD, történész, tudományos főmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Fleck Zoltán jogszociológus, egyetemi tanár, ELTE ÁJK
 • Földes György történész, az MTA doktora, főigazgató, Politikatörténeti Intézet
 • Ispán Ágota Lídia fiatal kutató, MTA Néprajzi Kutatóintézet
 • Mitrovits Miklós PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Sipos Levente kandidátus, történész
 • Takács Róbert PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Tomka Béla az MTA doktora, Szegedi Tudományegyetem
 • Valuch Tibor történész, szociológus, az MTA doktora, Debreceni Egyetem