2012/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

HAZATÉRÉSEK. Nemzeti integráció, önazonosság, identitáspolitika egység és különbség erőterében

 • Hazatérések (bevezető) Ismertető
 • A. Gergely András: Hazatérések: nemzeti integráció, önazonosság, identitáspolitika egység és különbség erőterében Ismertető
 • Zahorán Csaba: Az egyház visszatér. A Román Ortodox Egyház a székelyföldi magyar és román nemzetépítés diskurzusában 1989 után Ismertető
 • Egry Gábor: „Két pogány közt”? Régió, nemzet, őslakók és gyarmatosítók a két világháború közti Erdélyben Ismertető
 • Szűts István Gergely: Vasutas vagonlakók és a MÁV menekültpolitikája 1918–1924 Ismertető
 • Dékány István: „Térítse meg nekünk a Magyar Kincstár…” Soproni menekültek 1920-as kártérítési igénye Ismertető

TÖRTÉNETÍRÁS KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN

 • Miroslav Michela: Az eltűnt idő őrei. Viták a történelemről és a történészek Szlovákiában (ford.: Pecsenya Péter) Ismertető
 • Kende Tamás: A múlt által szétválasztva (Adéle GJURIČOVÁ–Michal KOPEČEK–Petr ROUBAL–Jiří SUK–Tomáš ZAHRADNÍČEK: Rozdelení minulostí – Vytvárení politických identit v České republice po roce 1989. Václav Havel Library, Praha, 2011. 416 p.)
 • Kiss Vilmos: Emberveszteségek a második világháború alatt és után, amelyeket a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg, a partizánalakulatok és a kommunista hatalom szervei okoztak a horvát területeken. Esettanulmány: Bleiburg és a népi németek (Vladimir GEIGER: Ljudski gubici Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i u poraću koje su prouzročili Narodnooslobodilačka vojska i Partizanski odredi Jugoslavije/Jugoslavenska armija i komunistička vlast Brojidbeni pokazatelji (procjene, izračuni, popisi). Case study: Bleiburg i folksdojčeri. Časopis za suvremenu povijest, 2010/3. 693–722.)

TANULMÁNYOK

 • Gazdag László: Herczeg, a befutott író, mint politikai publicista Tisza István oldalán Ismertető
 • Kund Attila: Méhelÿ Lajos és a magyar fajbiológiai kísérlete (1920–1931) Ismertető

SZEMLE

 • Vonyó József: Politikatörténet és objektivitás (PRITZ Pál: Az objektivitás mítosza? Hazánk és a nagyvilág. 20. századi metszetek. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 2011. 314 p.)
 • Eörsi László: Külvárosi ’56 (FEITL István: Mikrotörténetek Pestszentlőrincről, Pestszentimréről – 1956. Napvilág Kiadó, Budapest, 2011. 270 p.)
 • Jemnitz János: Gorbacsovról – előítéletek nélkül (DALOS György: Gorbacsov. Ember és hatalom. Napvilág Kiadó, Budapest, 2011. 259 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • A. Gergely András tudományos főmunkatárs, MTA TK Politikatudományi Intézet; ELTE TáTK Kulturális Antropológia Tanszék
 • Dékány István filmrendező
 • Egry Gábor történész, PhD, tudományos főmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Eörsi László történész, 1956-os Intézet Alapítvány
 • Gazdag László PhD hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Újkortörténet Program
 • Jemnitz János történész, DSc
 • Kende Tamás történész, PhD
 • Kiss Vilmos történész, PhD-hallgató, SZTE
 • Kund Attila PhD hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 • Miroslav Michela történész, Szlovák Tudományos Akadémia Történeti Intézet
 • Szűts István Gergely levéltáros, PhD-hallgató; MNL Veszprém Megyei Levéltára; KRE BTK Történettudományi Doktori Iskola
 • Vonyó József c. egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék
 • Zahorán Csaba történész, Magyar Kulturális Intézet, Pozsony