2013/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

 • Az Olvasóhoz! Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Miskolczy Ambrus: A 18. századi erdélyi népességszámok értelmezéseinek historiográfiájából Ismertető
 • Simon Attila: A magyar szociáldemokrácia útkeresése a húszas évek Csehszlovákiájában Ismertető
 • Szécsényi András: A Turul Szövetség kettészakadása 1943-ban. Adalékok a Horthy-kor második felének ifjúsági-értelmiségi törésvonalainak megértéshez Ismertető
 • Svéd László: Az 1942, 1943-as évek balatonszárszói találkozóinak ifjúságtörténeti előzményei Ismertető
 • Mitrovits Miklós: Csehszlovákia felbomlása és a magyar politika (1989–1993) Ismertető

ELITEK ÉS TÁRSADALMI PEREM AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUSBAN

 • Rácz Attila: A fővárosi hatalmi elit professzionalizációja a Kádár-rendszerben Ismertető
 • Sváby Enikő: A pártvezetők gyermekeinek óvodai ellátása, avagy élet a Rákosi Mátyás Gyermekotthonokban Ismertető
 • Hajnáczky Tamás: Az 1961-es párthatározat margójára Ismertető

NÉPSZERŰ TÖRTÉNELEM

 • Paár Ádám: Egy „sokarcú” pártcsalád nyomában
  (PAKSA Rudolf: A magyar szélsőjobboldal története. Jaffa Kiadó, Budapest, 2012. 256 p.)
 • Bartha Ákos: Populistákról (nem csak) populárisan
  (PAPP István: A magyar népi mozgalom története: 1920–1990. Jaffa, 2012. 282 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • BARTHA ÁKOS történész, PhD, Debrecen
 • HAJNÁCZKY TAMÁS kisebbségpolitikai szakértő
 • MISKOLCZY AMBRUS történész, MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK Román Filológiai Tanszék
 • MITROVITS MIKLÓS történész, PhD, Politikatörténeti Intézet
 • PAÁR ÁDÁM történész, doktorandusz hallgató, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program
 • RÁCZ ATTILA főosztályvezető-helyettes, Budapest Főváros Levéltára
 • SIMON ATTILA történész, PhD, egyetemi docens, Selye János Egyetem, Komárom
 • SVÁBY ENIKŐ levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
 • SVÉD LÁSZLÓ történész, kandidátus, ny. tudományos főmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • SZÉCSÉNYI ANDRÁS történész, megbízott gyűjteményvezető, Holokauszt Emlékközpont