2013/2. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

A BALOLDALISÁG JELENTÉSEI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

 • Balázs Eszter–Konok Péter: A baloldaliság jelentései: mentalitás, kultúra, politika. Módszertani és historiográfiai vázlat Ismertető
 • Balázs Eszter: Baloldaliság és munkásszubkultúra Kassák Egy ember élete című önéletírásában az első világháborúig. A „Gyermekkortól” a „Kifejlődésig” Ismertető
 • Cora Zoltán: A Beveridge-terv recepciója a magyarországi szociálpolitikában a második világháború idején Ismertető
 • K. Horváth Zsolt: Természetközelség és közösség a munkáskultúrában. Művelődés, testkultúra és politikum a horányi Telepen a két háború között Ismertető
 • Balogh Magdolna: Sinkó Ervin kommunistasága: a messianizmustól a titóizmusig Ismertető

SZABÓ ZOLTÁN

 • András Sándor: Szabó Zoltán nemzetről és hazáról Ismertető
 • Noszkai Gábor: Szabó Zoltán politikai arcéle, részvétele az antifasiszta mozgalomban Ismertető
 • Kende Péter: Milyen ember volt Szabó Zoltán?

KÖZLEMÉNYEK

 • Csapody Miklós–Szabó Róbert: Két levél Mindszenty Józsefhez 1948-ból

SZEMLE

 • Győrfi Lajos: A lengyel keleti politika folytonossága
  (LAGZI Gábor: A lengyel keleti politika. Lengyelország keleti szomszédság- és nemzetpolitikája, 1989–2009. Terra Recognita Alapítvány, Budapest, 2011. 231 p.)
 • Bózsó Péter: Ľudovít Štúr újjászületése – a 21. századi Magyarországon
  (DEMMEL József: A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. Kalligram, Pozsony, 2011. 376 p.)
 • Domány András: Egy „demokratikus szocialista” az Imrédy-pártból
  (MESTER Miklós: Arcképek két tragikus kor árnyékában. Szerk.: KOLLEGA TARSOLY István. Tarsoly Kiadó, Budapest, 2012. 815 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • András Sándor
 • Balázs Eszter történész, PhD, főiskolai docens, Kodolányi János Főiskola
 • Balogh Magdolna irodalomtörténész, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
 • Bózsó Péter PhD hallgató, ELTE BTK 19-20. századi kelet-európai történelem program
 • Cora Zoltán történész, PhD, egyetemi tanársegéd, SZTE Angol Tanszék
 • Csapody Miklós irodalomtörténész, PhD
 • Domány András újságíró
 • Győrfi Lajos PhD hallgató, ELTE BTK 19-20. századi kelet-európai történelem program
 • K. Horváth Zsolt történész, PhD, egyetemi tanársegéd, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék
 • Kende Péter politológus, az MTA külső tagja
 • Konok Péter történész, PhD, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Noszkai Gábor jogász, ELTE-ÁJTK
 • Szabó Róbert történész, tudományos munkatárs, MTA BTK TTI