2013/3. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

DESZTALINIZÁCIÓ KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN

 • Ripp Zoltán: Bevezetés
 • Bartha Eszter: Történetírás és ideológia: vita a totalitarizmusról Ismertető
 • Varga Zsuzsanna: Változások és folytonosságok a szocialista országok agrárpolitikájában, 1953–1964 Ismertető
 • Danusz Jarosz–Grezegorz Miernik: A lengyel mezőgazdaság dekollektivizálásának útjai és következményei Ismertető
 • Takács Róbert: A sztálini modell átalakítása a magyar tömegkommunikációban Ismertető
 • Miroslav Londak: 1968 és Szlovákia Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Kovács Tamás: A hazai szélsőjobboldali eszmerendszerek nemzetközi komponensei Ismertető
 • Fiziker Róbert: A legitimista gondolkodók és a nagyvilág. A Lajtán (és az Óperenciás tengeren is) túl Ismertető
 • Zeidler Miklós: Móres, avagy Bethlen István megpiricskeltetése Ismertető
 • Kovács Csaba: Panaszok a kollektivizálás befejező hullámának időszakából: az egyéni és a szövetkezeti gazdálkodás problémáinak sajátosságai Ismertető

SZEMLE

 • Szűcs Zoltán Gábor: Antall, a történész-politikus (ERDŐDY Gábor: Tradicionális történelmi identitás – modern politikai eszmerendszer. Antall József kereszténydemokrata politikai filozófiája és annak nemzeti történelmi beágyazottsága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011. 236 p.)
 • Bezsenyi Tamás: Tévé nélkül Budapesten? (HORVÁTH Sándor: Két emelet boldogság – Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban. Napvilág Kiadó, Budapest, 2012.)
 • Berend T. Iván: Egy lezárhatatlan téma: újra a Horthy-korszakról (Deborah S. CORNELIUS: Hungary in World War II: Caught in the Cauldron. (World War II: The Global, Human, and Ethical Dimension.) Fordham University Press, New York, 2011. 519 p.)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bartha Eszter PhD, történész-szociológus, ELTE BTK Kelet-Európa története Tanszék
 • Berendt T. Iván történész, az MTA rendes tagja, professzor, UCLA
 • Bezsenyi Tamás PhD-hallgató, ELTE BTK Kelet-Európa története Tanszék
 • Fiziker Róbert PhD, történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
 • Jarosz, Dariusz történész, Lengyel Tudományos Akadémia, Történettudományi Intézet
 • Kovács Csaba könyvtáros-kézirattáros, KSH Könyvtár, Kézirattár
 • Kovács Tamás PhD, történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
 • Londak, Miroslav történész, Szlovák Tudományos Akadémia, Történettudományi Intézet
 • Miernik, Grzegorz történész, egyetemi tanár, Jan Kochanowski Egyetem, Kielce
 • Szűcs Zoltán Gábor PhD, történész, tudományos munkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet
 • Takács Róbert PhD, történész, tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet
 • Varga Zsuzsanna CsC, habil. docens, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
 • Zeidler Miklós PhD, történész, adjunktus, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék