2013/4. szám

A szám cikkei letölthetők innen...

MUNKA ÉS TŐKE – ÉRDEKEGYEZTETÉSTŐL ÁLLAMOSÍTÁSIG

 • Egresi Katalin: Az érdekegyeztetés története Magyarországon, 1900–1945 Ismertető
 • Hungler Sára: A munkavállalói részvétel alakulása az 1944 és 1949 közötti Magyarországon Ismertető
 • Béládi Olívia: A kisipar és kiskereskedelem államosítása Pesterzsébeten Ismertető

HÁBORÚ UTÁN – FINNORSZÁG ÁTMENETE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉN

 • Ahtero Holmila: Fegyelmezett polgárok: a finn sajtó a háborúból a békébe történő átmenet kihívásairól (1944–1945) Ismertető
 • Vesa Vares: Sikertörténet, normalizáció vagy finnlandizáció – avagy hogyan ábrázolja a finn történetírás és populáris kultúra a második világháború utáni éveket? Ismertető

TANULMÁNYOK

 • Csoma Lajos: A németországi baloldali radikalizmus a forradalmi események időszakában, 1918–1923 Ismertető
 • Sipos József: Az Egységes Párt és az 1922-es választások előkészítése Ismertető
 • Lengyel András: Az úgynevezett „oppó” történetéhez. Egy eltemetődött gondolkodástörténeti alternatíva kibontása Ismertető

SZEMLE

 • Bartha Eszter: Nukleáris háztartás, szinglik, kommunák, mozaikcsaládok
  (SOMLAI Péter: Család 2.0: Együttéléséi formák a polgári családtól a jelenkorig. Napvilág Kiadó, Budapest, 2013. 225 p.)
 • Sipos Péter: Magyar kommunisták és európai szociáldemokraták a „Kádár-korszakban” (SIMON István: Bal-kísértés. A kádári külpolitika és a nyugati szociáldemokrácia. Digitalbooks, 2012. 243 p.)
 • Levél a szerkesztőhöz (Dr. Del Medico Imre)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Bartha Eszter PhD, történész, szociológus, ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék
 • Béládi Olívia történész-szociológus, PhD hallgató Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola
 • Csoma Lajos történész
 • Egresi Katalin PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Deák
 • Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
 • Holmila, Antero PhD, történész, Jyväskyläi Egyetem
 • Hungler Sára, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Munkaügyi és Szociális Jogi Tanszék, doktorandusz
 • Lengyel András irodalomtörténész, ny. múzeumi főtanácsos (Szeged)
 • Sipos József történész, kandidátus
 • Sipos Péter, az MTA doktora
 • Vares, Vesa PhD, történész, Turkui Egyetem